Proiectul “Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area” (“Eforturi comune pentru sprijinirea persoanelor dezavantajate pe piața muncii în spațiul transfrontalier”) implementează obiectivul strategic general al Programului INTERREG V-A România - Bulgaria 2014-2020 și are ca scop sprijinirea integrării persoanelor dezavantajate pe piața muncii în zona transfrontalieră. Vizând dezvoltarea strategiilor comune, Proiectul își propune dezvoltarea activităților de cercetare privind implementarea celor mai bune practici pentru ocuparea forței de muncă și consolidarea capacităților și competențelor specifice acestui grup vulnerabil.

 

Ne propunem să analizăm situația actuală a persoanelor defavorizate pe piața forței de muncă și să cercetăm îndeaproape problemele întâmpinate de această categorie. Urmărind facilitarea accesului pe piața muncii, vom explora și aplica cele mai adecvate metode pentru dezvoltarea competențelor și capacităților specifice pentru ocuparea forței de muncă, precum și eventualele obstacolele în ceea ce privește mobilitatea transfrontalieră.

 

În cadrul proiectului se vor crea două centre de consultanță în Berkovitsa (Bulgaria) și Craiova (România). De asemenea, vom elabora un manual de formare dedicat practicilor, metodelor și recomandărilor inovatoare, care să orienteze persoanele dezavantajate spre abordări actuale privind accesul pe piața muncii din zona transfrontalieră. Prin intermediul acestui manual venim în sprijinul acestor persoane în căutarea de locuri de muncă în mod active, prin creșterea mobilității forței de muncă. În acest context, vom dezvolta și un portal web unde părțile interesate pot să împărtășească avantajele și oportunitățile de angajare, să împărtășească strategii, măsuri și bune practici comune pentru atât pentru dezvoltarea profesională, cât și în ceea ce privește creșterea capacității de angajare.

 

Proiectul sprijină obiectivul strategic general al programului de interconectare și cooperare interpersonală și interinstituțională, folosind potențialul uman într-un mod durabil.


Proiectul: 16.4.2.056; Code e-MS RoBg-163

Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area” (“Eforturi comune pentru sprijinirea persoanelor dezavantajate pe piața muncii în spațiul transfrontalier”)

Bugetul: 161.949,92 euro, din care 137.657,42 euro FEDER
Data de începere: 04.05.2017
Data de încheiere: 04.08.2019
Durata: 24 luni
Solicitant principal (LB): Asociația “ROMA – BERK” Berkovitsa (Bulgaria)
Beneficiar 2 (B2): Asociația pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat - APDRP Craiova (România) - retrasă
Beneficiar 3 (B3): MUNICIPIUL BERKOVITSA (Bulgaria)
Beneficiar 4 (B4): Universitatea din Craiova (România)