Obiective

Obiectivul principal:

Stabilirea unei cooperări transfrontaliere active pentru elaborarea unor strategii și măsuri comune pentru îmbunătățirea șanselor de angajare a persoanelor defavorizate.

 

Obiective specifice:

Sprijin pentru integrarea persoanelor dezavantajate pe piața muncii prin măsuri inovatoare și instruiri specifice și crearea unei surse on-line de încredere pentru găsirea de locuri de muncă.

 

Rezultate principale:

  1. Dezvoltarea unei strategii comune pentru depășirea barierelor în calea accesului persoanelor dezavantajate pe piața muncii.
  2. Elaborarea unui manual și instruiri specifice efectuate în 6 cursuri de formare cu reprezentanți ai grupului țintă din zona CBC.
  3. Înființarea a două centre de consultanță și dezvoltare unei platforme online.
  4. Creșterea gradului de conștientizare și a activității persoanelor dezavantajate privind oportunitățile de angajare.