Parteneri

PARTENERI

Asociația “ROMA – BERK” Berkovitsa, Bulgaria - Principalul beneficiar

Asociația Roma - Berk este o organizație non-profit pentru implementarea activității publice utile înființată în 2003 la Berkovitsa. Obiectivele organizației sunt:

  • Elaborarea și implementarea de proiecte și programe în domeniul dezvoltării locale, educației, sportului, antreprenoriatului, serviciilor de sănătate, păstrării mediului, relațiilor internaționale, dezvoltării sociale și culturale a grupului etnic rom în regiune
  • Elaborarea și participarea la programele de depășire a șomajului tinerilor și analfabetismului în rândul populației rome din regiune, în special prin inițiative inovatoare axate pe antreprenoriat

 

ApDRP Craiova, România - retras - Partener 2

Principalele direcții de acțiune ale organizației vizează facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la piața muncii, dezvoltarea comunității, promovarea dialogului intercultural, cultura și tradițiile romilor.

 

MUNICIPIUL BERKOVITSA, Bulgaria - Partener 3

Primăria este unitatea administrativă și teritorială de bază în care este implementată administrația locală. Este o entitate juridică și are propriul buget independent. Primarul municipiului este cel care exercită conducerea, supravegherea și controlul administrației municipale și este reprezentantul său legal. Administrația municipală asigură punerea în aplicare a legilor, regulamentelor, deciziilor Consiliului municipal sprijină primarul în îndeplinirea mandatului său, acordă asistență tehnică primarului și Consiliului municipal care asigură funcționarea acestuia și oferă servicii cetățenilor, persoanelor fizice și juridice.

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, România – Partener 4

  • Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.
  • Universitatea din Craiova este parte integrantă a comunităţii academice europene și internaționale, împărtăşind valorile culturale, morale, ştiinţifice şi educaţionale ale acesteia.
  • Universitatea din Craiova este afiliată la EUA -European Universities Association (Asociaţia Universităţilor Europene); CER - Conference of European Rectors (Conferinţa Rectorilor Europeni); IAU - International Association of Universities (Asociaţia Internaţională a Universităţilor); IAUP - International Association of University Presidents (Asociaţia Internaţională a Preşedinţilor de Universităţi); AUF -Agence Universitaire de la Francophonie (Agenţia Universitară a Francofoniei); BSUN - Black Sea Universities Network (Reţeaua Universităţilor de la Marea Neagă); AEUA - Association of Arab and European Universities (Asociaţia Universităţilor Arabe şi Europene) etc.
  • Universitatea din Craiova are 122 de parteneri ERASMUS și 25 de alți parteneri în Europa, Africa, Asia, America de Nord și de Sud.