Legislație

CURSURI DE FORMARE PENTRU CEI CARE VOR SĂ ÎȘI DESCHIDĂ O AFACERE

proiecte pentru grupul ţintă

Cercetarea și studiul barierelor și problemelor legate de descurajarea persoanelor defavorizate de a intra pe piața muncii

Сваляне на файл (Download): a3_survey-and-study_final-report_final-version-ro.pdf [1.77 Mb] (свалено (download no.): 26)
Виж файлът он-лайн (View online): a3_survey-and-study_final-report_final-version-ro.pdf

 

Management de proiect

  • desemnarea echipelor de implementare a Proiectului pentru fiecare dintre parteneri

 

Formarea și derularea activităților grupului comun de experți

  • Activitățile științifice și metodologice generale privind formarea, cercetarea și analiza situației pe piața forței de muncă a persoanelor defavorizate pe parcursul implementării proiectului vor fi realizate de un grup comun de experți. Grupul de experți va fi format din specialiști din domeniu din partea Beneficiarului principal, din partea partenerului român și din partea partenerului bulgar. Grupul de experți va acționa ca un organism central de coordonare și consultare prin furnizarea de recomandări și instrucțiuni în implementarea Proiectului, în conformitate cu nevoile emergente de înaltă asistență calificată și în timp util.

 

Elaborarea manualului de formare și formarea grupului țintă

  • dezvoltarea unui manual de formare în trei limbi (engleză, bulgară și română) pentru a ajuta persoanele dezavantajate în ceea ce privește pentru a ajuta persoanele dezavantajate în ceea ce privește auto-angajarea și căutarea unui loc de muncă;
  • organizarea de sesiuni de formare a 6 grupuri formate din 15 persoane defavorizate, șomeri (60 de persoane de origine romă și 30 de persoane cu dizabilități) din ambele țări. Instruirea se va desfășura în două module:

- primul modul: Legislația muncii și afacerilor aplicabilă în zona CB - 30 de lecții;

- al doilea modul: Cum să începeți propria afacere - aspecte de formare legate de chestiunea cunoscută sub numele de spirit antreprenorial - 30 de lecții.     

 

Înființarea a două centre de consultanță și a unei platforme web

  • Înființarea a două centre de consultanță - în Berkovitsa (Bulgaria) și în Craiova (România), pentru îndrumare și consiliere pentru șomerii dezavantajați.
  • Website-ul comun oferă informații complete despre progresul și dezvoltarea proiectului în trei limbi - engleză, bulgară și română.

 

Organizarea a două târguri de locuri de muncă

  • Organizarea a două târguri de locuri de muncă - unul în Montana și unul în Craiova. Obiectivul de a organiza târguri de locuri de muncă vizează stabilirea unor contacte directe între șomeri și angajatori.

 

Informare și publicitate

  • organizarea unei conferințe în Craiova, România, pentru a lansarea proiectului.
  • organizarea unei conferințe la finalul proiectului în Berkovitsa, cu scopul de a informa participanții și comunitatea locală despre activitățile de proiect implementate și de a promova realizările proiectului: obiectivele atinse, cele mai bune practici, lecții învățate pentru proiectele viitoare, rolul beneficiarilor etc.