cursuri de formare

În România există o serie de companii și organizații care oferă cursuri de formare pentru cei care vor să își deschidă o afacere sau care doresc să își dezvolte competențele antreprenoriale. Prezentăm în continuare câteva dintre aceste

 

Business Academy Addresa: Str. Academiei, Nr. 39-41, Et. 2, Sector 1, București; Program: Luni -Vineri: 08:00 -20:00, Sâmbăta: 09:00 - 13:00 Departamentul pentru înscrieri: Tel.: +40 (314) 326 163; Mob.: +40 (74) 9161 610, +40 (74) 5040 199

 

Business Academy „este o şcoală internaţională pentru educaţiaîn domeniul afacerilor”, care există în România din 2010 și are două filiale, una în București și alta în Timișoara. Din punct de vedere organizatoric, face parte din„ compania internaţională LINK group, care este înfiinţată în anul 1998, și are sediul central la Belgrad”, cu filiale în mai multe țări din Peninsula Balcanică. BusinessAcademy funcţionează prin „Departamentul de Examinări Internaţionale al Cambridge University”. Misiunea BA este aceea de a-i ajuta „pe cei care vor să devină în totalitate independenţi din punct de vedere financiar, prin construirea propriei afaceri sau a unei cariere de succes” și activitatea lor se înscrie în viziunea: „O lume a oamenilor fericiţi, bogaţi şi independenţi”.

 

The Entrepreneurship Academy

EA-The Entrepreneurship Academy –București, România Adresa: Strada Semilunei, Nr. 4-6, Sector 2, 020053, București, RomâniaTelefon: +40 318 142 927 email: info@entreprenation.ro; 72 România Start-Up Plus. Linie de finanțare dedicată celor care vor să demareze o afacere în mediul urban, cu fonduri europene, p.3, http://www.fonduri-ue.ro/images/files/comunicate/2016/11.07/Calendar.Romania.Start-Up.Plus.pdf. Business Academy, https://www.business-academy.ro/.

www.interregrobg.eu

Program: Luni -Vineri | 09:00 a.m –20:00 p.m.

The Entrepreneurship Academy esteo instituțiede învățământ superior din România, „administrată de Fundația EntrepreNation, creată de cele trei organizații fondatoare. Misiunea fundației este dezvoltarea antreprenorialului în România. Universitatea este proiectul principal al Fundației EntrepreNation.” ING Bankeste primul partener Fondator al The Entrepreneurship Academy.În ceea ce privește modelul educațional, „procesul de învățare EA – The Entrepreneurship Academy este orientat către studenţi şi către atingerea unor obiective academice, profesionale, personale şi financiare clare şi realizabile, fiind structurat sub forma unui program de licenţă cu o durată de 4 ani.”

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Adresa:Str. Avalanșei, nr. 20-22, sector 4, București

Adresă web: www.anofm.roTelefon: +4 021 303 98 31Fax: +4 021 303 98 38

Principalele obiective Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt: ● „stimularea ocupării forței de muncă și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă; ● stimularea încadrării tinerilor absolvenți ai instituțiilor de învățământ în cadrul unui proces coerent de tranziție de la sistemul educațional la piața muncii; Casa Naţională de Pensii Publice, https://www.cnpp.ro/.

www.interregrobg.eu ● prevenirea șomajului; ● stimularea participării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională și de evaluare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale; ● creşterea şanselor de ocupare şi a incluziunii sociale a unor categorii de persoane care se confruntă cu dificultăţi la încadrarea în muncă prin servicii şi măsuri active de stimulare a ocupării; ● protecţia persoanelor supuse riscului pierderii locului de muncă în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj; ● facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri sau convenţii.” Servicii oferite de către centrele regionale ce vin în sprijinul persoanelor dezavantajate pe piața muncii: a) formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, precum şi a altor persoane care pot participa la programe de formare profesională,în vederea dobândirii, menţinerii şi ridicării nivelului competitivităţii profesionalepe piaţa muncii; b) informarea şi consilierea profesională; c) evaluarea şi monitorizarea formarii profesionale.

 

INSTITUȚII PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi Adresa: Calea Victorieinr. 194, Sector1, Bucureşti Pagina Web: www.anpd.gov.ro

Tel: 021 212 54 42 /021 212 54 38 /021 212 54 39; Fax: 021 212 54 43 E-mail: registratura@anpd.gov.ro

Program de lucru cu publicul Luni, Marţi, Miercuri, Joi:08:00–16:30; Vineri: 08:00–14:00

Atribuțiile ANPD ce vin în sprijinul persoanelor cu dizabilități și au relevanță pentru integrarea acestora pe piața muncii:„● coordonează la nivel central activităţile de protecţie şi de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;● organizează, coordonează şi controlează realizarea măsurilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, a strategiei naţionale şi a legislaţiei în domeniul dizabilităţii şi coordonează metodologic implementarea standardelor specifice de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Misiune, https://www.anofm.ro/. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Istoric ANOFM, https://www.anofm.ro/.

www.interregrobg.eu ● colaborează cu ANOFM şi cu alte instituţiiîn vederea creşterii ratei de angajare în rândul persoanelor cu dizabilităţi;● întocmeşte studii şi cercetări în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate susţinerii acţiunilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi creşterii eficienţei în gestionarea acestor resurse.”

INSTITUȚII PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminării (CNCD)

Adresa: Piata Valter Maracineanu nr 1-3, sector 1, 010155 București, Pagina Web: http://cncd.org.ro;

Email: support@cncd.org.ro, Telefon: +4 021 312.65.78; +4 021 312.65.79; Fax: +4 021 312.65.85Luni-Joi 08:30 -17:00; Vineri: 08:30 -14:30 CNCD „este autoritatea de stat autonomă, sub control parlamentar, care își desfășoară activitatea în domeniul discriminării”. Acesta „este garant al respectării și aplicării principiului nediscriminarii, în conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele internaționale la care Romania este parte”. CNCD se ocupă cu „prevenirea faptelor de discriminare” prin realizarea de campanii de informare, de conștientizare privind drepturile omului, efectele discriminării, principiul egalității, cursuri de formare, de informare, proiecte și programe la nivel local, regional și național, realizarea de studii, rapoarte etc.”, cu „medierea faptelor de discriminarea părților implicate în cazul de discriminare”, „investigarea, constatarea și sancționarea faptelor de discriminare” și „acordarea de asistență de specialitate victimelor discriminării.