Conferință de lansare proiect transfrontalier

Conferința de lansare a proiectului transfrontalier „Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area”, Cod proiect: 16.4.2.056; Cod e-MS ROBG-163, se va desfășura în data de 28 februarie 2019, ora 15.00, la sala de conferință a Hotelului Ramada Plaza Craiova. Universitatea din Craiova este partener în acest proiect, alături de Municipalitatea din orașul Berkovitsa. Aplicantul principal al proiectului este Asociația Roma Berk din Bulgaria. Scopul proiectului este de a ajuta persoanele cu dizabilități și cele de etnie romă să se auto-finanțeze sau să găsească un loc de muncă.

Echipa proiectului este alcătuită din cadre didactice de la Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova și Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, care a pus la dispoziție gratuit Centrul de consiliere al proiectului (unde se desfășoară cursurile și ședințele de consiliere ale persoanelor din grupul țintă).

Manager proiect: Constantin Crăițoiu
Experți: Viorel Ghenea și Veronica Gheorghiță
Traineri: Sorin Liviu Damean; Emilia Sorescu și Simona Mihaiu
Director centru de consiliere: Lucian Dindirică
Asistent tehnic: Cristian Isvoranu
Agent financiar și administrativ: Adina Giuglea (Direcția Resurse Umane - UCV).

S-a deschis Centrul de Consultanță din Berkovitsa

 

Astăzi 26.06.2017 a fost inaugurat Centrul de Consultanță din Berkovitsa, în cadrul proiectului Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area” (“Eforturi comune pentru sprijinirea persoanelor dezavantajate pe piața muncii în spațiul transfrontalier”), proiect nr. 16.4.2.056, cod e-MS ROBG 163, sponsorizat de proiectul “Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020”. Centrul își propune să sprijine integrarea persoanelor dezavantajate pe piața muncii din regiunea transfrontalieră, să elaboreze strategii comune și să cerceteze practici adecvate de ocupare a forței de muncă și consolidarea capacităților acestui grup vulnerabil de persoane. În cadrul proiectului, echipa va analiza situația pe piața forței de muncă a persoanelor cu dizabilități, va descoperi ceea ce îi descurajează atunci când va intra pe piața forței de muncă și va investiga oportunitățile specifice de angajare și obstacolele privind mobilitatea transfrontaliera.

 

Centrul de Consultanță - Berkovitsa

Adresa: strada Atanas Kyurkchiev

Flat Kom / parter /

INFORMAȚII REFERITOARE LA ȘEDINȚA cu cetățeni romi dezavantajați, grup țintă al proiectului

 

La 27 noiembrie 2018, a avut loc o întâlnire în județul Rakovica din Berkovitsa pentru informarea, consultarea și prezentarea activităților Centrului de Consultanță din orașul Berkovitsa în cadrul proiectului Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area” (“Eforturi comune pentru sprijinirea persoanelor dezavantajate pe piața muncii în spațiul transfrontalier”).

La întâlnire, organizată de Asociația Roma-Berk, au participat 18 șomeri din Rakovitsa, dispuși să înceapă activitatea, psihologi și reprezentanți ai echipei de proiect.

Managerul de proiect Dl. Sasho Gogov a prezentat pe scurt implementarea proiectului și activitatea Centrului de Consultanță, înființat și care funcționează cu fonduri din Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020. Coordonatorul grupului de experți al asociației a prezentat informații și recomandări pe tema “Politicile pieței muncii” și “Potențialul de afaceri pentru integrarea romilor pe piața muncii”. În timpul întâlnirii, un psiholog susținut sesiuni de conisilere individuală cu unii dintre șomerii prezenți, care au primit sfaturi cu privire la problemele legate de ocuparea forței de muncă.

Întâlnire cu angajatorul "Home for Older People" (Casă pentru persoanele în vârstă)

 

ÎNTÂLNIRE CU ANGAJATORUL

 

Astăzi, 03.12.2018, în Casa pentru bătrâni cu spital pentru pacienți - Berkovitsa, o echipă compusă din: doamna Lyudmila Filipova - directorul Centrului de Consultanță pentru Proiectul “Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area” ("Eforturi comune pentru sprijinirea persoanelor dezavantajate pe piața muncii în spațiul transfrontalier”) (COD PROIECT 16.4.2.056, COD E-MS ROBG-163), doamna Stanimira Ivanova, expertă în proiect și Ivaylo Panov, coordonator de proiect, s-au întâlnit cu Radi Tsvetanov Ivanov, directorul Căminului de bătrâni cu spital pentru pacienți - Berkovitsa.

În cadrul ședinței a fost adresată o invitație directorului Căminului de bătrâni - Berkovitsa, care și-a prezentat activitatea pe teritoriul județului Montana, precum și cerințele pentru viitorii angajați ai companiei.

În cadrul întâlnirii, a fost creat un clip video special pentru scopurile proiectului, prezentând informațiile cerute de echipă - într-o versiune potrivită pentru prezentarea pe o bursă a locurilor de muncă pentru persoanele dezavantajate din municipiul Berkovitsa, care va avea loc în centrul de consultare - Berkovitsa, str. Atanas Kyurkchiev, Bl. Kom - parter, dаta: 14.12.2018 ora 11:00.

 

(Home for Older People) - mesaj video

Anunț despre prima bursă a locurilor de muncă (județul Montana)

Anunț despre prima bursă a locurilor de muncă

(județul Montana)

Pentru persoanele dezavantajate din municipiul Berkovitsa

Locul și ora: Centrul de Consultanță - Berkovitsa, Strada Atanas Kyurkchiev, Flat “Kom” C

Parter, dаta: 14.02.2018 ora 11:00

Schimbul are loc în cadrul proiectului “Combined Efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area” ("Eforturi comune pentru sprijinirea persoanelor dezavantajate pe piața muncii în spațiul transfrontalier”) (COD PROIECT 16.4.2.056, COD E-MS ROBG-163)

 

Vă așteptăm!

CHESTIONAR

privind percepția persoanelor cu dizabilități asupra integrării în muncă

 

1.În societatea românească actuală, care dintre următoarele grupuri sunt cele mai predispuse riscului de marginalizare şi excluziune socială? Se vor încercui maxim două variante de răspuns

1.Persoanele cu cu dizabilităţi fizice şi sensoriale – văz, auz

7. Persoanele care aparțin unei minorități sexuale

2.Persoanele cu dizabilităţi mintale

8.Persoanele lipsite de locuinţe sau adăpost

3.Persoanele de origine rromă

9.Persoanele care suferă de boli incurabile

4.Persoanele dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice

10.Persoanele care au părăsit penitenciarele

5.Persoanele vârstnice (cu vârsta peste 50 de ani)

11.Alt răspuns (care____________________________________?)

6.Femeile/copiii victime ale violenţei domestice

 0.Nu știu/Nu răspund

 

2.În opinia dvs., în România, cât de respectate sunt drepturile persoanelor cu dizabilităţi?

1.În totalitate  2. Mai degrabă respectate  3. Mai degrabă nu sunt respectate  4.Deloc nu sunt respectate   0.Nu stiu/ Nu pot aprecia

 

 

4.În general, membrii comunității se raportează la persoanele cu dizabilități cu:... (Se va alege o singură variantă de răspuns pentru fiecare rând)

1. Respect

1.Dispreţ

2. Prietenie

2.Ostilitate

3. Încredere

3.Neîncredere

4. Bunăvoință

4.Teamă

 

  1. În ce măsură sunteți sau nu sunteți de acord cu următoarele afirmații?

 

Acord

total

Acord

Nici acord,

nici

dezacord

Dezacord

Dezacord total

Nu știu/Nu răspund

Statul asigură protecţie socială adecvată persoanelor cu dizabilităţi

1

2

3

4

5

0

Persoanele cu dizabilităţi aparţin unui grup defavorizat din punct de vedere al oportunităților ocupaționale

1

2

3

4

5

0

Persoanele cu dizabilităţi nu sunt capabile de a munci

1

2

3

4

5

0

Angajatorii nu sunt dispuși să angajeze persoane cu dizabilități

1

2

3

4

5

0

 

  6.Dvs. personal, cât de des v-ați simţit discriminat/marginalizat:...

 

De foarte multe ori

De multe ori

Uneori/Din când în când

Rar

Niciodată

Nu știu/Nu răspund

În instituţiile educaţionale

1

2

3

4

5

0

În relaţiile cu autorităţile publice

1

2

3

4

5

0

La serviciile de asistenţă şi protecţie socială

1

2

3

4

5

0

La spital/centrul medicilor de familie

1

2

3

4

5

0

La locul de muncă

1

2

3

4

5

0

La căutarea unui loc de muncă plătit

1

2

3

4

5

0

 

7.Cât de informat sunteţi în legătură cu politicile publice/legislaţia de menținere și creștere a gradului de ocupare pentru persoanele cu dizabilităţi?

1.Pe deplin informat        2.Mai curând informat      3. Mai curând neinformat    4. Deloc informat  0. Nu știu/Nu răspund

 

8.O sa vă prezentăm o listă cu reglementările legale/ politicile publice de menținere și promovare a angajării pentru persoanele cu dizabilităţi. Pe care dintre acestea le cunoașteți:_?

 

Da, cunosc reglementarea/ politica publică

Nu, nu cunosc reglementarea/ politica publică

Nu știu/Nu răspund

Accesul gratuit la serviciile de evaluarea și orientare profesională, indiferent de vârsta, tipul și gradul de handicap, în vederea angajării

1

2

0

Angajatorii care încadrează în muncă persoane cu dizabilităţi beneficiază de facilităţi fiscale, precum şi de alte drepturi acordate în condiţiile legii

1

2

0

Persoanele cu dizabilități au posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi în cazul în care beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens

1

2

0

Persoanelor cu dizabilități, conform Codului Muncii, beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare

1

2

0

 

 9.În opinia dvs., care sunt principalele obstacole cu care se confruntă o persoană cu dizabilităţi în obţinerea unui loc de muncă? Se încercuiesc maxim trei variante de răspuns

1.Reticența angajatorului (refuzul de a angajeza persoane care aparțin acestui grup vulnerabil)

9.Infrastructura inaccesibilă pentru deplasarea, cât și integrarea la locul de muncă

2.Șomajul ridicat

10.Condiții nesigure/periculoase la locul de muncă

3.Lipsa asistenței specializate în căutarea unui loc de muncă

11. Salarile mici

4.Experiența redusă în câmpul muncii

12.Slaba dezvoltare a abilităților/aptitudinilor cerute pe piața muncii

5. Lipsa de pregătire profesională

13. Lipsa oportunităților de învățare a unor meserii care nu necesită diplome de studii

 

6.Slaba informare cu privire la locurile de muncă disponibile pentru persoanele cu dizabilităţi

 14.Alt răspuns (care...........................................................................?)

7.Gradul ridicat de sărăcie

0.Nu știu/Nu răspund

8. Programul inflexibil de muncă 

 

 

 10.Care sunt principalii factori care ar ajuta îmbunătăţirea poziției pe piața forței de muncă a persoanelor cu dizabilități? (să se angajeze, să găsească un loc de munca mai bun etc.) Se încercuiesc maxim trei variante de răspuns

1.Schimbarea percepției angajatorilor

10.Participarea la cursuri gratuite de pregătire profesională pentru persoanele cu dizabilităţi

 

2.Susținerea /îndrumarea din partea familiei

11.Îmbunătățirea servicilor de suport pentru pregătirea şi angajarea persoanelor cu dizabilităţi

3. Participarea la activități de dezvoltare personală, autocunoașterea și creșterea stimei de sine

12.Facilitarea accesului în diverse inteprinderi (construirea de rampe, lifturi etc.)

4.Sprijin financiar pentru deplasare  (achiziționarea de haine și/sau obiecte de igienă personală etc.)

13. Acordarea de mai multe facilități pentru angajatori

5.Orientare profesională în vederea găsirii unui loc de muncă

14. Salarii atractive

6.Asistență specializate în căutarea unui loc de muncă

15. Program flexibil de muncă

7. Îmbunătățirea accesului şi participării la educație (reducerea abandonului școlar, reducerea absenteismului, îmbunătățirea condițiilor de studiu etc.)

16. Creșterea parteneriatelor între diversele instituții implicate în integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

8.Îmbunătățirea politicilor de angajare a persoanelor cu dizabilități

17.Alt factor (care................................................................................?)

9. Creșterea nivelului de educație

0.Nu știu/Nu răspund

 

11.În opinia dvs., în contextul actual socio-economic din România, credeţi că o persoană cu dizabilități își poate găsi ușor un loc de muncă? 

     1.Da                 2. Nu                 0.Nu știu/Nu răspund

12.În prezent sunteți angajat(ă)?

  1. Da 2. Nu –se trece la întrebarea nr.16      0.Nu știu/Nu răspund

 

13.Dacă da, ce lucrați?    1.___________________________________________________________      0.Nu știu/Nu răspund

 

14.Care dintre următoarele descrieri corespund statutului dvs. ocupațional?

1.Sunt angajat(ă) cu carte de muncă, cu normă întreagă  

5. Lucrez ocazional și sunt remunerat(ă) pentru munca depusă

2.Sunt angajat(ă) cu carte de muncă, cu normă parțială

6. Altă situație (care.......................................................................?)

3. Muncesc neoficial, fără carte de muncă

0.Nu știu/Nu răspund

4.Muncesc pe cont propriu (dețin o afacere proprie sau desfășor diverse activităţi care aduc venit)

 

15.Cum aţi găsit locul de muncă?

1. Recomandarea prietenilor/cunoscuților

6.Prin intermediul Agenției Județene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM)

2. Recomandarea rudelor

7.Am publicat anunţuri în ziare, pe internet

3. Am urmărit anunţurile din mediul online (ziare online, platforme de recrutare în mediul online)

8.Alt mod (care..............................................................................?)

4. Am urmărit anunțuri în presa scrisa

0.Nu știu/Nu răspund

5.Prin bursa locurilor de muncă

 

 

Următoarele întrebări ( 16, 17, 18, 19, 20) se adresează doar celor care au ales ”Nu la întrebarea nr.12

  1. Aţi avut vreodată un loc de muncă?

  1.Da              2. Nu–se trece la întrebarea nr. 19            0.Nu știu/Nu răspund

 

17.În ce an aţi avut ultimul loc de muncă? Anul ____________________                  0.Nu știu/Nu răspund

                                                                                                                                                                                                

18 Care este ultima activitate remunerată pe care ați avut-o ?

1._______________________________________________________________________________   0.Nu știu/Nu răspund

Următoarele întrebări (19, 20) se adresează doar celor care nu au avut niciodată un loc de muncă

19.Care sunt principalele motive pentru care nu v-ați găsit un loc de muncă? Se încercuiesc maxim două variante de răspuns

1.Am surse de venit în prezent, pe care prefer să le păstrez

7. Imi este teamă că angajatorii nu vor dori să lucreze cu o persoană cu dizabilități

2.Nu am calificarea/studiile necesare

8.Am încercat să mă angajez, dar nu m-au selectat

3.Studiez și nu am timp să lucrez

9. Sunt prea în vârstă ca să încep să lucrez

4. Părinții/ rudele apropiate nu mă lasă

10. Nu sunt locuri de muncă

5.Lipsa de încredere în forțele proprii

11.Alt răspuns (care..........................................................................?)

6.Probleme de sănătate

0.Nu știu/Nu răspund

 

20.Dacă ar exista posibilitatea să vă angajați, aţi face acest pas?

    1.Da                 2. Nu                 0.Nu știu/Nu răspund

Date sociodemografice:

21.Sex: 1. Masculin          2. Feminin

22.Vârsta (în ani împliniţi): ………………………………………………… (ani)   0.Nu știu/Nu răspund

23.Mediul (unde locuiţi):   1. Urban                  2. Rural       0.Nu știu/Nu răspund

  1. Stare civilă: 1.Necăsătorit(ă) 2. Căsătorit(ă) 3. Căsătorit(ă) fără acte (concubinaj) 4. Divorţat(ă) 5. Văduv(ă) 0.Nu știu/Nu răspund

25.Număr de membrii în gospodărie (inclusiv dvs.): …………………………………………………..     0.Nu știu/Nu răspund  

26.Studii (finalizate): 1. Fără şcoală  2. Elementare  3. Gimnaziu  4. Liceale  5. Postliceale  6. Superioare  0.Nu știu/Nu răspund

27.Statutul dvs. ocupațional:

1.Salariat/angajat (inclusiv liber profesionişti, mici întreprinzători şi patroni)

6.Pensionar/ă

2.Elev sau student

7.Casnic(ă) (prestează munci în gospodărie, are grijă de copii sau de alte persoane)

3.Şomer în căutarea unui loc de muncă

8.Altă situaţie care..........................................................................?)

4.Şomer care nu se află în căutarea unui loc de muncă

0.Nu știu/Nu răspund

5.Pensionat pe caz boală sau persoană cu handicap

 

28.Apartenenţa etnică: 1. Română     2.Rromă   3. Alta (care……………………………………….?)  0.Nu știu/Nu răspund

29.Tipul de dizabilitate:……………………………………………………………………………………  0.Nu știu/Nu răspund