08.02.2024

A ÎNCEPUT RECRUTAREA PROIECTELOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU LOCUINȚE AFFORDABLE ȘI MOBILITATE PERSONALĂ

Ministerul Muncii și Politicii Sociale a lansat campania de recrutare a propunerilor de proiecte care vor fi finanțate în cadrul Programului Național pentru Locuințe Affordable și Mobilitate Personală în 2024.

În cadrul Componentei 1 „Locuințe la prețuri accesibile”, propunerile de proiecte pot fi depuse până la 15 mai 2024. Acesta va permite din nou persoanelor cu dizabilități să solicite finanțare pentru a construi un mediu accesibil lângă casele lor, ceea ce le va ajuta la incluziunea socială. Cu suma alocată în cadrul Programului de până la 100.000 BGN inclusiv TVA pentru fiecare propunere aprobată în 2024, vor fi posibile construirea și instalarea rampelor, platformelor de ridicare și ascensoarelor necesare persoanelor cu dizabilități. În cazurile în care valoarea propunerii de proiect depășește cuantumul finanțării de la Ministerul Muncii și Politicii Sociale, contribuția proprie a solicitantului este permisă doar pentru realizarea activităților de asigurare a unui mediu accesibil.

În cadrul Componentei 1, pot aplica proprietarii de clădiri rezidențiale unifamiliale cu handicap permanent și care folosesc scaune rulante, cu adresă permanentă sau actuală în aceeași clădire. Propunerile de proiecte pot fi depuse și de către asociațiile de proprietari în condominii din clădirile de locuit multifamiliale, în care se află persoane cu dizabilități permanente, care se deplasează în scaun cu rotile, cu domiciliul permanent sau actual în aceeași clădire.

Recrutarea propunerilor de proiecte pentru finanțare în cadrul Componentei 2 „Mobilitate personală” se va încheia la 1 aprilie 2024. În cadrul acesteia, vor fi alocate până la 8.000 BGN pentru finanțarea unui proiect de conversie a unui autoturism pentru o persoană cu dizabilități permanente sau pentru achiziționarea unei mașini deja transformate. Finanțarea este, de asemenea, eligibilă pentru instalarea unui dispozitiv de asistență/dispozitiv de încărcare/descărcare a scaunului cu rotile în autovehicule. Valoarea fiecărei propuneri de proiect este determinată pe baza unei propuneri depuse care conține parametri tehnici și/sau financiari pentru activitățile eligibile avute în vedere. Solicitanții care nu dețin în prezent permis pentru a conduce un autovehicul pot primi și finanțare pentru un curs de permis de conducere.

Persoanele cu handicap permanent, cu deficiență dovedită a membrelor inferioare și/sau superioare și cu o decizie a autorităților de examinare medicală, care dețin un document că sunt apte fizic pentru a fi conducători auto, au dreptul de a aplica în cadrul componentei „Mobilitate personală”.

Informații detaliate despre condițiile și documentele de aplicare pentru ambele componente pot fi găsite pe site-ul Ministerului Muncii și Politicii Sociale (www.mlsp.government.bg la rubrica „Programul național pentru locuințe la prețuri accesibile și mobilitate personală”) sau la adresa următorul link: https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1

07.02.2024

NOUTĂȚI ÎN DOMENIUL LEGISLAȚIEI MIGRAȚIEI ÎN REPUBLICA BULGARIA

Libera circulație a mărfurilor și a persoanelor este unul dintre principiile principale ale Uniunii Europene, consacrat într-o serie de acte legislative și reflectat în reglementarea relațiilor în mai multe sfere. Migrația și legislația muncii este, de asemenea, un astfel de domeniu. Reglementările sunt modificate și actualizate periodic pentru a răspunde pe deplin dezvoltării relațiilor și cerințelor publice. Piața muncii, în special în Europa, continuă să se liberalizeze, încercând în același timp să stabilească relația dintre angajatori și angajați/lucrători într-un mod care să protejeze interesele ambelor părți.

Cu acest material, vă vom prezenta noutățile din acest domeniu din Bulgaria, și în special modificările discutate în Legea cu privire la străini din Republica Bulgaria.

La sfârșitul anului trecut (la 02.10.2023) a fost publicat spre dezbatere publică un Proiect de lege privind modificările și completările Legii privind străinii din Republica Bulgaria, care urmărește:

de a introduce cerințele Directivei (UE) 2021/1883 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2021 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul angajării înalt calificate și de a abroga Directiva 2009/50 / CE a Consiliului;

să efectueze modificări legate de nerespectarea constatată de Comisia Europeană în punerea în aplicare a Directivei 2014/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe în acest scop de angajare ca lucrători sezonieri .

Modificările propuse la Legea privind străinii în Republica Bulgaria afectează în special următoarele proceduri administrative:

- Permis de ședere și muncă pe termen lung tip „Permis unic de ședere și muncă”,

- Permisul de ședere pe termen lung în scopul angajării ca lucrător sezonier, precum și procedura de înregistrare a forței de muncă pentru prestarea de muncă sezonieră de până la 90 de zile;

- Permis de ședere și muncă pe termen lung tip Cartea Albastră UE, precum și

- Permis pentru o persoană transferată în cadrul unui transfer intra-corporat cu drept de ședere pe termen lung.

Ce prevăd modificările pentru diferitele proceduri?

  1. A) În procedura de obținere a „Permisului de ședere și muncă pe termen lung de tipul „Permis unic de ședere și muncă”, sunt prevăzute următoarele modificări mai semnificative:

La încetarea raportului de muncă se va înceta și dreptul de ședere al străinului, ceea ce se va reflecta în Sistemul Informațional Automatizat „Registrul unic pentru străini”. A fost creat și întreținut de Ministerul Afacerilor Interne.

Se introduce o cerință de asigurare de sănătate pentru străinii care au primit permisul de ședere după primirea documentului de ședere.

  1. B) Permisul de ședere pe termen lung în scopul angajării ca lucrător sezonier, precum și procedura de înregistrare a locului de muncă pentru prestarea de muncă sezonieră de până la 90 de zile

Se introduce o cerință de asigurare de sănătate pentru lucrătorii sezonieri cu permis de ședere pe termen lung.

Lucrătorii sezonieri care au ajuns în țara noastră în scopul angajării pe termen scurt vor avea posibilitatea de a-și prelungi perioada de ședere și de muncă până la 180 de zile în aceleași condiții, fără a le solicita părăsirea Bulgariei, cu privire la procedura de înregistrare a locului de muncă. să efectueze muncă sezonieră până la 90 de zile.

Este de așteptat ca această schimbare să aibă un efect favorabil asupra creșterii economice a Bulgariei într-o măsură semnificativă, având în vedere numeroasele afaceri care desfășoară activitate sezonieră și nevoia acestora de a angaja lucrători sezonieri.

  1. C) Permis de ședere și muncă pe termen lung tip „Cartea albastră UE”

Cetăţenilor cu înaltă calificare din ţări terţe, deţinătorilor aşa-numitei „Carte Albastră a UE” li se acordă posibilitatea de a schimba poziţia în cadrul relaţiei de muncă existente cu angajatorul în Bulgaria.

După primele 12 luni de angajare cu înaltă calificare, titularul Cărții Albastre UE își poate schimba angajatorul printr-o procedură simplificată.

De asemenea, se adaugă posibilitatea ca deținătorul unei cărți albastre a UE de a se muta în Republica Bulgaria după ce a locuit în mod legal timp de șase luni într-un alt stat membru diferit de statul membru care a emis prima carte albastră a UE.

Se prelungesc termenele de aplicare pentru eliberarea vizei D, precum și termenul de prezentare personală a străinului la Direcția Migrație pentru obținerea vizei, de la 7 la 14 zile, ceea ce va facilita și armoniza procedura.

În prezent, termenul de dezbatere publică a proiectului de lege analizat a expirat, dar acesta nu a fost încă adoptat de Adunarea Naţională. Având în vedere natura modificărilor preconizate, este de așteptat ca acestea să fie adoptate în textul final al Legii privind străinii în Republica Bulgaria. Armonizarea legislației bulgare în domeniul migrației și al dreptului muncii este extrem de importantă nu numai pentru îndeplinirea obligațiilor Bulgariei ca stat membru al UE, ci și pentru stabilirea pieței noastre de muncă ca fiind suficient de competitivă și atractivă pentru angajații și lucrătorii din alte țări. Proiectul de lege discutat este tocmai un pas în această direcție.

06.02.2024

Încă 6 mii de șomeri la noi într-un an

Șomajul în Uniunea Europeană în decembrie 2023 a rămas la același nivel înregistrat în noiembrie 2023 - 5,9 la sută, ținând cont de factorii sezonieri. A scăzut față de decembrie 2022, când a fost de 6,1 la sută. O arată cele mai recente date ale agenției europene de statistică Eurostat, publicate pe site-ul său.

În zona euro, șomajul ajustat sezonier în decembrie a rămas și el la nivelul din noiembrie 2023 - 6,4 la sută. A scăzut față de decembrie 2022, când a fost de 6,7 la sută.

Șomajul în Bulgaria

În Bulgaria, șomajul ajustat sezonier în decembrie 2023 a rămas la același nivel care a fost înregistrat în noiembrie 2023 - 4,3 la sută. Aproximativ 130.000 de persoane au fost înregistrate ca șomeri.

Spre comparație, în decembrie 2022, șomajul în țara noastră era de 4 la sută (124.000 de persoane).

Șomajul tinerilor nativi (cei sub 25 de ani) în decembrie 2023 a crescut la 12,5% (aproximativ 15.000), ajustat sezonier, de la 12,2% în noiembrie 2023.

Pe o bază anuală (comparativ cu decembrie 2023), șomajul în rândul tinerilor din Bulgaria a crescut față de decembrie 2022, când era de 9,2 la sută.

Șomajul în UE și zona euro

Potrivit estimărilor Eurostat, peste 12,93 milioane de femei și bărbați din UE, dintre care 10,9 milioane în zona euro, erau șomeri în decembrie anul trecut.

Pe o bază anuală (față de decembrie 2022), numărul șomerilor în Uniunea Europeană a scăzut cu 299.000 de persoane, iar în zona euro cu 369.000 de persoane.

Malta (2,4 la sută) a avut cel mai scăzut șomaj dintre țările UE în decembrie 2023, urmată de Polonia (2,7 la sută) și Republica Cehă (2,8 la sută).

Şomajul a rămas cel mai ridicat în Spania (11,7 la sută) şi în Grecia (9,2 la sută).

Șomajul în rândul tinerilor ajustat sezonier în decembrie 2023 a raportat peste 2,86 milioane de tineri șomeri (sub 25 de ani) în UE, dintre care peste 2,32 milioane se aflau în zona euro.

În termeni procentuali, aceasta reprezintă 14,7 la sută din tinerii șomeri din țările UE și 14,4 la sută în cele din zona euro.

01.02.2024

PROCEDURA „DEZVOLTAREA INOVAȚIILOR ÎN ÎNTREPRINDERI” CU UN BUGET DE 127 MILIOANE BGN ESTE DESCHISĂ PENTRU APLICAȚII

Ministerul Inovării și Creșterii a deschis pentru aplicații procedura „Dezvoltarea inovațiilor în întreprinderi”. Face parte din sprijinul acordat afacerilor bulgare în cadrul Programului „Competitivitate și inovații în întreprinderi”. Bugetul său este de 127 milioane BGN. Documentele pentru aceasta se depun în întregime online prin sistemul ISUN 2020 până la ora 16:30. la 15 mai 2024.

Micro, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), companiile cu până la 3.000 de angajați și companiile mari în parteneriat cu IMM-urile vor putea beneficia de granturi. Proiectele lor trebuie să se axeze pe una dintre cele cinci domenii tematice ale Strategiei de inovare pentru specializare inteligentă - „Informatică și TIC”, „Mecatronică și microelectronica”, „Industria vieții sănătoase, bioeconomie și biotehnologii”, „Noile tehnologii în industriile creative și recreative” și „Tehnologii curate, economie circulară și cu emisii reduse de carbon”.

Suma minimă de finanțare conform procedurii este de 50.000 BGN. Suma maximă depinde de mărimea companiilor. Pentru microîntreprinderi este de 250.000 BGN, pentru cele mici - 400.000 BGN, iar pentru restul - 500.000 BGN. Cofinanțarea este de la 25% la 60% față de categoria companiilor.

Se va acorda sprijin pentru dezvoltarea de produse sau inovații în procese de afaceri legate de cercetare, testare, măsurare și validare, precum și pentru crearea și testarea de prototipuri și linii pilot. Vor fi finanțate mai multe activități de protejare a drepturilor de proprietate industrială la nivel național și internațional al dezvoltărilor din cadrul proiectului.

Va fi permisă dezvoltarea inovațiilor în diferite sfere ale economiei. De exemplu, în domeniul inteligenței artificiale și al consolidării capacităților industriale, al cloud computing (tehnologii Big Data, Grid și Cloud), al rețelelor de comunicații, inclusiv al rețelelor de senzori fără fir și al comunicației sau al controlului fără fir, dezvoltarea abordărilor TIC în industriile de inginerie, medicină, creație și agrement, digitizarea patrimoniului cultural și istoric, telemedicină, tehnologii blockchain etc. Printre priorități se numără și crearea de inovații în domeniul roboților și sistemelor autonome care să fie implementate în industrie și în sectoarele cu deficit de personal pe termen lung.

Mai multe activități pentru a dezvolta noi metode de producție curată, depozitare, procesare și ajungerea la utilizatorii finali a ingredientelor și produselor bulgare specifice vor putea primi finanțare. Se poate acorda sprijin pentru dezvoltarea tehnologiilor bazate pe hidrogen și utilizarea hidrogenului în industrie, energie, transport și casă. Fondurile în cadrul procedurii vor fi, de asemenea, alocate pentru dezvoltarea de inovații pentru nevoile proceselor in vitro, ingineria țesuturilor și medicina regenerativă, precum și pentru noi soluții și digitizarea industriilor culturale și creative, cum ar fi artele spectacolului și artele vizuale, mass-media, biblioteci etc.

31.01.2024

ÎN 2024, COMPANIILE POT APLICA PENTRU PESTE 660 DE MILIOANE BGN ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE INOVARE

În 2024, întreprinderile bulgare pot aplica pentru mai mult de 660 milioane BGN în cadrul procedurilor din programul „Competitivitate și inovații în întreprinderi” din cadrul Ministerului Inovării și Creșterii. Cu fondurile, companiile vor putea să dezvolte și să implementeze diverse tipuri de inovații, să protejeze drepturile de proprietate industrială, să introducă tehnologii din domeniul Industriei 4.0 etc.

În premieră, Ministerul Inovării și Creșterii va lansa o procedură de creștere a capacității de producție a unei anumite categorii de întreprinderi - întreprinderile familiale și cele din industriile creative și meșteșuguri. Bugetul este de 117 milioane BGN, iar costurile eligibile vor fi destinate achiziționării de mașini, echipamente și software aferente obiectivelor de producție ale întreprinderilor. Ajutorul pentru aceștia va fi între 25.000 și 150.000 BGN.

"Industriile culturale și creative au un potențial uriaș de dezvoltare în Bulgaria. Sunt un sector cu valoare adăugată mare pentru economia noastră, care trebuie susținut și încurajat pentru dezvoltare", a comentat ministrul Inovării și Creșterii Milena Stoycheva.

Cu un buget de 127 milioane BGN, va fi deschisă spre aplicare și o procedură de dezvoltare a inovațiilor. Grantul pe care îl pot primi companiile bulgare va fi între 50.000 și 500.000 BGN, cu cofinanțare de până la 60%. De exemplu, inovațiile legate de inteligența artificială, cloud computing, rețelele de comunicații, inclusiv rețelele de senzori fără fir și comunicarea sau controlul fără fir pot primi sprijin. Vor fi încurajate inovațiile legate de lansarea producției în serie de roboți și sisteme autonome bulgare și implementarea acestora în industrie.

În 2024 va fi lansată și o procedură de protecție a drepturilor de proprietate industrială în întreprinderi la nivel național, european și internațional. Bugetul total este de 24 de milioane de BGN, iar asistența financiară minimă pentru un proiect va fi de până la 3.000 de BGN, iar cea maximă de până la 50.000 de BGN.

Cu un total de 101,7 milioane BGN, va fi susținută și introducerea tehnologiilor din domeniul Industriei 4.0 în întreprinderi. Scopul este de a crește digitizarea, de a asigura securitatea cibernetică și confidențialitatea datelor, precum și de a crește abilitățile digitale ale angajaților. Ajutorul financiar minim va ajunge la 35.000 BGN, iar cel maxim - 500.000 BGN. Grant-in-ajutorul în cadrul acestei proceduri este combinat cu utilizarea unui instrument financiar de datorie, oferind condiții mai ușoare pentru obținerea de împrumuturi.

Până pe 31 ianuarie, companiile pot aplica în cadrul procedurii de implementare a inovației cu un buget de 293 milioane BGN. Suma minimă a grantului va fi de 50.000 BGN, iar cea maximă se diferențiază în funcție de dimensiunea companiilor.

Fondurile vor finanța implementarea inovațiilor de produs (bunuri sau servicii) sau a inovațiilor în procesele de afaceri prin achiziționarea de active corporale și necorporale durabile. Vor fi acoperite costurile serviciilor de consultanță și suport pentru inovare precum protecția drepturilor de proprietate industrială, asigurarea accesului la baze de date și biblioteci, furnizarea de servicii din laboratoare pentru efectuarea de cercetări, măsurători și teste.

„Cu această resursă financiară, vom putea sprijini sute de întreprinderi bulgare care doresc să-și crească competitivitatea prin implementarea de inovații în activitatea lor. În Ministerul Inovării și Creșterii, am îndreptat eforturile pentru a încuraja companiile din diverse sectoare din întreaga țară. pentru a-și moderniza afacerile”, a comentat ministrul Stoycheva.

30.01.2024

DIFERENȚA BUGETULUI FAMILIEI DINTRE NORD -VEST ȘI SUD -VEST AJUNGE LA 5000 BGN

Petrecem o treime din bugetul nostru alimentar, venitul anual al gospodăriei, compus doar de pensionari, este pe jumătate mai mic decât cel al altor gospodării, iar diferența de buget familial dintre nord-vest și sud-vest ajunge la 5.000 BGN.

Cum arată gospodăriile bulgare - statisticile naționale urmează de aproape 100 de ani. Prin urmare, monitorizarea bugetelor gospodăriei, care este arătată, este cea mai veche de acest fel care a avut loc în țara noastră. Oferă informații despre veniturile, cheltuielile și consumul bulgarilor, arătându-ne astfel caracteristicile noastre socio-demografice, modul în care sunt recondiționate casele noastre și ce mărfuri pe termen lung sunt furnizate.

Ce ne -am cheltuit banii în trecut și ce acum?

Iată cele trei pene principale din bugetul gospodăriei din anii 1930 și cine sunt astăzi, conform celor mai recente date pentru 2022 și înainte și acum, cea mai mare parte a bugetului este rezervată pentru alimente. Dar, în urmă cu aproape un secol, a reprezentat aproape 70% din cheltuielile totale, procentele sunt acum 30, cu băuturi non-alcoolice în care este inclusă. Al doilea cost de dimensiuni a fost destinat anterior pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, iar astăzi pentru case și facturi. Următoarea a fost odată încălzind, iar astăzi locul său este transportat.

Opțiunile gospodăriei sunt diferite. Poate fi alcătuit dintr -o persoană și poate fi numeroasă. Poate avea copii sau pensionari, precum și să fie compus doar de pensionari. Partea de vest a țării deține ambele înregistrări pentru veniturile anuale ale gospodăriei. Este cel mai înalt din sud-vest - 21.000 BGN, iar cel mai mic este în nord-vest - 16.000. În consecință, bugetul este egal cu BGN 18 600. Având în vedere acest lucru, iată ce se face venitul anual al tuturor acestor gospodării. Cea mai mare parte a IT-logic, provine dintr-un salariu. O treime este formată din pensii, iar astăzi partea pe care o oferă este mai mare decât acum 4 ani, de exemplu. În timp ce în angajare independentă și alte venituri, este opusul. Deși printre veniturile principale, acestea contribuie mai puțin la acesta.

Gospodăriile cu 2 copii sub 18 ani au cel mai mare buget. În plus față de salariu, o mare parte a bugetului este completată de un fel de angajare independentă și există beneficii sociale. Indiferent dacă există pensionari și copii într -o gospodărie sau există pensionari, se dovedește a fi decisiv pentru bugetul său, deoarece este același în ambele cazuri. Salariul principal aici este, dar în gospodăriile cu pensionari din ele, un procent mare din venit este și o pensie. Lipsa unei diferențe provine din faptul că o gospodărie fără pensionari și niciun copil, așa cum am spus, nu poate fi format decât dintr -o singură persoană, ceea ce înseamnă că salariul din ea este doar unul. Sala semnificativ mai mică este venitul anual al gospodăriilor, compus doar de pensionari, unde elementul principal în care finanțele sunt finanțele sunt pensiile.

Pentru ce ne cheltuim banii? După venitul anual, vom analiza cheltuielile anuale. Cheltuielile medii ale gospodăriei sunt BGN 17 300. Penul principal - aproximativ o treime, este destinat alimentelor, alcoolice, băuturilor răcoritoare și țigărilor. La 19% ne -am pus deoparte pentru casa noastră - pentru facturi de energie electrică, apă, combustibili de uz casnic, mobilier și întreținere. A treia cea mai mare pene este pentru transport. În ceea ce privește diferite tipuri de gospodării, se poate spune că pentru mâncare, casă și sănătate, cei mai mulți bani cheltuiesc gospodăriile formate doar de pensionari. Cu toate acestea, ei nu cheltuiesc aproape nimic altceva. Toate celelalte costuri pentru a se îndoi la minimum. Cea mai mică parte a bugetului lor anual alocă pentru gospodăriile alimentare și de acasă fără pensionari și fără copii. Cu toate acestea, în comparație cu alții, dau mai mult pentru transport, timp liber și alte nevoi.

Sondajul nu ar fi complet dacă puterea de cumpărare a gospodăriilor, care este cantitatea unui produs pe care îl putem cumpăra cu venitul nostru anual, dacă îl cheltuim doar pentru acesta nu este luat în considerare. În acest scop, au fost selectate 5 produse alimentare principale. Achiziția a scăzut în ceea ce privește unii - cum ar fi pâinea și brânza, de exemplu, din care putem cumpăra cu 90 de kilograme mai puțin astăzi decât anul trecut, dar a crescut față de alte produse, cum ar fi carnea din care putem fi de la 180 de kilograme mai mult decât Am putea acum 4 ani.

26.01.2024

O NOUĂ INIȚIATIVĂ „ȘANSĂ DE CARIERĂ” ÎI AJUTĂ PE SOLICITANȚII DE LOCURI DE MUNCĂ

Solicitați pentru un loc de muncă, dar nu vă invitați la un interviu - ce să faceți? Acest proces poate fi extrem de obosit și chiar poate provoca un sentiment de disperare. Pentru a rezolva această problemă, noua platformă de lucrare și stagiile Worktalent.com a început colaborarea cu agențiile de recrutare a personalului de frunte ca parte a unei inițiative comune intitulate „ Șansă de carieră”.

Scopul campaniei este de a îmbunătăți șansele solicitanților de locuri de muncă sau a începerii carierei prin furnizarea de o consultare gratuită de 15 minute cu un expert. Acest profesionist poate direcționa și ghida candidații cum să găsească mai ușor munca potrivită, să le ofere sfaturi cu privire la aplicarea și interviul cu succes și să -i informeze despre tendințele pe piața muncii și despre cerințele angajatorilor.

Campania de șansă de carieră începe pe 15 ianuarie și va continua până la sfârșitul lunii februarie. Oricine se înregistrează la Worktalent.com poate profita de posibilitatea consultării, afirmând dorința lor de a se consulta la contact@worktalent.com. Campania va ajuta mulți oameni să găsească locul de muncă potrivit pentru ei.

În plus, Șansă de carieră oferă sfaturi utile cu privire la procesul de cerere:

- Candidații sunt buni pentru a solicita feedback de la angajator, lăsând informațiile de contact - telefon și e -mail. Este important să ne dăm seama că lipsa de răspuns nu înseamnă întotdeauna refuz.

- Experții recomandă monitorizarea activă a reclamelor de muncă care vor crește oportunitățile și, ulterior, șansele de a găsi poziția și compania potrivită.

- Alăturarea grupurilor și comunităților legate de industria dvs. poate fi utilă pentru impunerea relațiilor și învățarea despre noile oportunități de angajare.

-Este important să mențineți un profil profesional în sus și în spațiul virtual. Aceasta include o actualizare regulată a informațiilor în aceasta, adăugarea de noi realizări și abilități, precum și interacțiune activă cu conținutul și anunțurile din domeniul dvs. de interes.

- Puteți îmbunătăți performanța dvs. ca dincolo de CV, aplicați la aplicația dvs. și oricare dintre opțiunile prin care Worktalent vă permite să obțineți un avantaj competitiv, iar acestea sunt - o carte de vizită pre -interview și video completată.

„Șansa de carieră” poate fi nu numai o campanie, ci și o inspirație pentru pașii de succes în dezvoltarea profesională a oricărei căutări a unei noi oportunități de angajare, potrivit creatorilor inițiativei.

25.01.2024

DIGITALIZAREA CREEAZĂ UN NOU TIP DE LOCURI DE MUNCĂ TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIE, POTRIVIT UNUI STUDIU REALIZAT DE SCHNEIDER ELECTRIC

Un nou sondaj electric Schneider dezvăluie că, potrivit aproape jumătate (45%), companiile industriale ca urmare a digitalizării vor crea un nou tip de job de tehnologie de operare în următorii trei ani.

Studiul comandat de Schneider Electric din Omdia a fost realizat printre reprezentanții 407 de companii industriale - de la întreprinderi mici și mijlocii la companii mari din Europa de Vest (Marea Britanie, Germania, Italia, Spania, Danemarca și Suedia), SUA, China, India, și Asia de Sud-Est (Vietnam, Thailanda și Filipine). Studiul subliniază amploarea crizei globale a abilităților industriale, talentele devenind o provocare cheie pentru mai mult de jumătate dintre respondenți (52%).

În același timp, însă, subliniază și tratarea acestei probleme. Pe lângă crearea de locuri de muncă, peste două treimi (70%) dintre participanți sunt de acord că digitalizarea va ajuta la abordarea deficiențelor de talente, având în vedere potențialul instrumentelor digitale de a oferi mult mai mult decât performanța și eficiența.

În timp ce face ravagii în criza cu abilități, locul de muncă din industrie suferă schimbări rapide. Obiectivele pentru durabilitate și tehnologii avansate, cum ar fi inteligența artificială și dublurile digitale, devin mai integrate în forța de muncă. Studiul a constatat că 45% și, respectiv, 47%, consideră că cerințele crescânde ale companiilor industriale pentru a obține sustenabilitatea de mediu și socială vor necesita o extindere semnificativă a beneficiilor și competențelor existente ale locurilor de muncă din fabrică.

"Digitalizarea nu este benefică doar pentru productivitate și eficiență generală. Este vital pentru rezolvarea unora dintre provocările legate de persoanele care se confruntă cu afacerile industriale", a comentat Ali Hay Frage, vicepreședinte senior al producției și digitalizării industriale și automatizării industriale în Schneider Electric Electric . „Există o oportunitate reală pentru întreprinderile industriale de a optimiza și îmbunătăți rolurile în ceea ce privește tehnologiile operaționale. Prin reducerea timpului pentru sarcini administrative și a permis oamenilor să își atingă mai bine potențialul, putem rezolva multe dintre provocările cheie cu care se confruntă aceste afaceri și Ajutați să construiți un viitor mai durabil. "

Viitorul lucrului în roluri operaționale

Studiul a constatat că mai mult de jumătate dintre respondenți (52%) consideră că achiziția și păstrarea talentelor sunt provocatoare, dar unul care poate fi depășit, ceea ce arată că reprezentanții întreprinderilor industriale împărtășesc un anumit nivel de optimism în legătură cu depășirea cu depășirea Probleme cu forța de muncă.

Trei din cinci (60%) consideră că rolurile tehnologiilor operaționale se vor schimba în următorii trei ani pentru a modera (41%) sau semnificativ (19%). În plus, marea majoritate (73%) sunt de acord că digitalizarea va schimba semnificativ natura muncii în următorii trei ani. Trei din fiecare zece (31%) consideră că rolurile de control al calității sunt cele mai desfășurate sau îmbunătățite prin digitalizare.

Sondajul a constatat, de asemenea, că în următorii trei ani, companiile industriale se așteaptă ca noi abilități să fie solicitate în domenii precum programarea robotică și integrarea (49% dintre respondenți au declarat că nu au sau au abilități suficiente în acest domeniu), de asemenea Ca și în procesare, vizualizare și analiza datelor (o medie de peste 30% nu au sau nu au abilități suficiente în aceste domenii). În timp ce respondenții spun că prioritizează investițiile în procesarea datelor, vizualizarea și analiza, programarea și integrarea roboticii sunt citate ca o prioritate medie de doar aproximativ jumătate dintre respondenți. Astfel, o recomandare esențială din partea cercetării asupra companiilor industriale este să lucreze cu parteneri din întregul ecosistem industrial care poate ajuta la îndeplinirea deficitului de abilități tehnologice prin soluții, instruire și alte oportunități de a -și pregăti forța de muncă pentru viitor.

"Natura în schimbare a forței de muncă industriale va necesita din ce în ce mai mult investiții în digitalizare pentru a pregăti personalul pentru noi roluri și pentru a îmbunătăți performanța și eficiența", a declarat Alex West, un analizator principal pentru internetul industriei și durabilitatea la Omdia. „Dacă întreprinderile nu procedează cu aceste investiții, acestea vor experimenta un impact mai larg și mai grav pe termen lung al întârzierii inovației și incapacității de a compensa lipsa de talente.”

Puteți citi raportul complet, intitulat „Viitorul industriei”, aici.

24.01.2024

NU EXISTĂ NICIUN CONCEPT DE ABSENȚĂ DE LA MUNCA PE VREME REA, DOAR ÎN DEZASTRU

Nu există niciun concept de absență în legislația existentă în condiții meteorologice afectate. Codul muncii (LC) afirmă că angajatul are dreptul la compensații atunci când este împiedicat să ajungă la locul de muncă pentru dezastru. Urgența este declarată de primarul municipalității, de către guvernatorul regional sau de Consiliul de Miniștri. Acest lucru este comentat de agenția executivă „Inspectoratul general al muncii” (EA GLI). Nu există nicio cerință pentru notificarea scrisă, dar este bine pentru angajații care nu pot ajunge să lucreze din cauza unei stări de stat declarate pentru a -și informa angajatorii.

Legea privind protecția dezastrelor afirmă că dezastrul este o „perturbare semnificativă a funcționării normale a societății cauzate de fenomene naturale și/sau a activității umane și care duce la consecințe negative asupra vieții sau sănătății populației, proprietății, economiei și pentru mediu, prevenire , stăpânirea și depășirea care depășește capacitatea sistemului de deservire a activităților obișnuite pentru a proteja societatea."

Trebuie să fie emis un ordin de anunțare a unui dezastru. Nu există dispoziții care sunt în cazurile în care lucrătorul la discreția sa, la temperaturi de îngheț, de exemplu, decide să nu meargă la locul de muncă. Această ipoteză necesită părăsirea consimțământului angajatorului.

Chiar dacă puteți lucra de la distanță, lucrătorul nu poate alege în ce zile să fie în întreprindere sau la birou și în care de acasă. Lucrările de la distanță ar trebui menționate în contract și ar trebui să fie cunoscută în ce zile este oferită o astfel de oportunitate. Prin urmare, pe vreme rea, dacă angajatul a preferat să lucreze de acasă, este important să aflăm despre acest lucru cu angajatorul său, iar acest lucru ar trebui făcut în scris.

Descărcare

Codul muncii prevede ca angajatorul să plătească angajatorului să plătească 50 % din remunerația brută lucrătorilor pentru perioada în care au fost împiedicați să lucreze, dar nu mai puțin de 75 la sută din salariul minim stabilit pentru țară. Dacă angajatul a participat la activitatea de salvare în dezastru, i se plătește suma salariului brut, explică inspectoratul muncii.

Codul muncii permite orelor suplimentare să funcționeze în mai multe poziții. Unul dintre ei este să prevină, să controleze și să depășească efectele dezastrelor. „În aceste cazuri, ore suplimentare sunt plătite în ordinea generală descrisă de legiuitor, adică angajatorul trebuie să plătească mai mult pentru orele extraordinare la care lucrează, după cum urmează: Pentru munca în zilele săptămânii, acesta este plătit cu o creștere de 50 la sută, pentru a lucra la muncă Weekend -urile sunt plătite cu o creștere de 75 la sută, iar munca în timpul sărbătorilor publice se plătește cu o creștere de 100 la sută ", a comentat GLI.

Îngrijirea angajaților pe vreme rea

Angajatorul are o obligație în prezența unui cod portocaliu sau roșu pentru temperaturi scăzute, ninsori abundente, ploi, vânt mare etc., pentru a se conforma condițiilor de muncă atunci când lucrează în aer liber, reamintesc experții. Acest lucru este menționat în ordonanța privind cerințele minime pentru microclimatul locurilor de muncă.

Poate exista o schimbare a programului de lucru pentru a evita munca în cele mai reci ore ale zilei. De asemenea, sunt recomandate pauze mai frecvente, băuturi calde și multe altele. Furnizarea de îmbrăcăminte de lucru adecvată, echipamente de protecție personală adecvate sau mijloace de protecție colectivă fac parte, de asemenea, din cerințe. „Monitorizarea sau mijloacele de comunicare cu locurile de muncă în aer liber, precum și prima îngrijire medicală și afecțiuni pentru transportul adecvat către o unitate medicală în cazul sănătății subite proaste,” a spus GLI.

23.01.2024

CARE SUNT CELE MAI FRECVENTE ÎNCĂLCĂRI LA LOCUL DE MUNCĂ?

Peste 220.000 de încălcări ale muncii au fost depistate de „Inspectoratul General al Muncii” în anul 2023. Au fost inspectate 40.160 de întreprinderi cu 1.628.790 de angajați.

Au fost înregistrate 116.688 de încălcări ale prevederilor pentru asigurarea sănătății și securității în muncă. În implementarea raporturilor de muncă au fost constatate 111.983 de încălcări. Dintre acestea, cel mai mare număr se referă la plata forței de muncă - 24.074. Acestea sunt încălcările pe care lucrătorii le semnalează cel mai des, a precizat Inspectoratul Muncii.

În 2023, angajaților au fost plătite salariați cu întârziere de peste 7,8 milioane BGN. Au fost 13.362 de încălcări ale programului de lucru, iar 14.269 ale raporturilor de muncă. Au fost 3.495 de cazuri de muncă fără contract de muncă încheiate și înregistrate la Agenția Națională de Venituri.

În anul 2023 s-a înregistrat o creștere a numărului de cazuri în care inspectorii de muncă au aplicat măsura suspendării instalațiilor, mașinilor și utilajelor, întrucât încălcările depistate au pus în pericol direct viața și sănătatea lucrătorilor. Măsura a fost aplicată de 466 de ori, față de 315 pentru 2022.

Pentru anul 2023 au fost întocmite 9.979 acte de constatare a abaterilor administrative. Valoarea decretelor penale care au intrat în vigoare este de peste 14,5 milioane BGN.

A crescut și numărul permiselor de muncă acordate minorilor, ajungând la 14.827. În 2022, erau 11.933.

Inspectoratul de Muncă face apel la lucrători să raporteze în timp util încălcările drepturilor muncii - cât timp se află încă la locul de muncă, și să asiste autoritățile de control, ceea ce este o garanție pentru aplicarea mai eficientă a legii.

Pentru a-și aplica pe deplin atribuțiile, inspectorii de muncă ar trebui să dovedească în mod incontestabil încălcarea, care în unele cazuri este legată de stabilirea obligatorie a lucrătorilor pentru a lucra la momentul inspecției.

Foarte des se primesc rapoarte de la lucrători care au lucrat fără contract scris și care nu mai erau la locul de muncă la momentul inspecției. Aceștia își exprimă nemulțumirea că inspectorii de muncă nu au declarat un raport de muncă, care însă depășește competențele organelor de control, întrucât această încălcare nu poate fi constatată în mod incontestabil dacă oamenii nu sunt sudați la locurile lor de muncă.