31.03.2023

ÎN APRILIE 2023 ESTE PE CALE SĂ SE DESCHIDĂ O PROCEDURĂ MEDIU DE LUCRU ADAPTAT

În cadrul procedurii Programului de Dezvoltare a Resurselor Umane, cu un buget de 100 milioane BGN, se va acorda asistență întreprinderilor pentru a face față noilor provocări legate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și schimbarea modelelor de muncă. Acest lucru necesită schimbări rapide pe piața muncii și necesită luarea de măsuri eficiente pentru a îmbunătăți accesul la locuri de muncă în locuri de muncă de calitate și pentru a se adapta la schimbările din mediul de lucru.

Solicitanții eligibili sunt companiile înregistrate conform Legii Comerciale. Pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii, grantul este de 100%, iar pentru întreprinderile mari - 80%.

Pe lângă achiziționarea de echipament individual de protecție și îmbrăcăminte specială și repararea și echipamentul unităților de agrement, activitățile eligibile includ și:

 1. Dezvoltarea și implementarea modelelor „verzi” de organizare a muncii în funcție de specificul locurilor de muncă specifice din întreprinderi. Întocmirea hărților „verzi” pentru organizarea proceselor de muncă la locurile de muncă specifice. Instruirea persoanelor din grupul țintă care vizează implementarea modelelor „verzi” de organizare a muncii. (aceasta este o activitate obligatorie).
 2. Asigurarea prevenirii și prevenirii „burnout” la locul de muncă și „efectele pandemiei de Covid asupra sănătății mintale” – suport psihologic.
 3. Furnizarea de măsuri colective de siguranță, inclusiv modernizarea și/sau reconstrucția și/sau securizarea amplasamentelor existente, proceselor tehnologice, mașinilor și echipamentelor legate de îmbunătățirea condițiilor de muncă.
 4. Asigurarea de prestații sociale pentru lucrători, inclusiv repararea și echiparea locurilor de recreere, reabilitare, sport, masă și odihnă în întreprinderi etc.

Sunt prevăzuți următorii parametri financiari ai unei propuneri de proiect individuale:

Suma minimă a grantului - 50.000 BGN

Suma maximă – 391.166 BGN.

30.03.2023

PROIECTUL SPRIJINĂ PERSOANELE INACTIVE DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC PE PIAȚA MUNCII

Proiect BG05SFPR002-1.001-0002 „Demararea Lucrării” - Componenta 1 „Activare”, finanțat în cadrul Programului „Dezvoltarea Resurselor Umane” 2021-2027.

Rezumat

Scopul proiectului este de a oferi măsuri legate de integrarea pe piața muncii a persoanelor inactive, cu accent pe persoanele defavorizate.

Proiectul este implementat până la 31.12.2026.

Grupul țintă al proiectului sunt persoane inactive din punct de vedere economic cu vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani, care nu sunt asigurate conform art. 4 și 4a și nu sunt asigurători conform art. 5 din Codul Securității Sociale, nu sunt înregistrați ca solicitanți de locuri de muncă în temeiul Legii de promovare a forței de muncă și nu urmează studii sau formare formală. Până la 4 săptămâni înainte de a fi incluși în proiect, persoanele trebuie să îndeplinească aceleași cerințe și condiții specificate în definiția „inactiv”. Conform distincției de vârstă a Priorităților 1 și 3 din Programul „Dezvoltarea resurselor umane” 2021 - 2027, la Prioritatea 1 sunt eligibile persoanele inactive care au peste 29 de ani, în timp ce la Prioritatea 3 sunt eligibile persoanele inactive cu vârsta de până la 29 de ani. incl. Vârsta participanților se calculează de la data nașterii și se determină de la data includerii în activitățile proiectului.

Indicatorii proiectului sunt 56 de mii de persoane inactive, dintre care 28 de mii vor fi activate și, la părăsirea operațiunii, vor fi început să își caute de lucru.

Activitățile proiectului sunt:

 1. Aplicarea abordărilor și activităților inovatoare de identificare, informare și motivare a persoanelor inactive din punct de vedere economic pentru comportament activ pe piața muncii - În cadrul activității vor fi desemnați activatori care vor stabili contactul cu persoanele inactive. Activitatea va fi asistată de angajați ai Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, cuprinși în programul personalului. Se preconizează actualizarea metodelor existente de identificare și activare a persoanelor inactive.
 2. Instruirea „activatorilor” din comunitățile locale, pregătirea pentru lucrul cu grupul țintă - Scopul acestei activități este de a ajunge la persoane inactive prin activatori din comunitățile locale, precum și prin angajații Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, desfășurând activități. sub proiect. Training-urile vor fi adaptate specificului diferitelor grupuri de persoane inactive - tineri nemuncitori, neînvățați; persoane din minoritățile etnice; îngrijitorii; vârstnici în vârstă de muncă (55 - 65 ani), etc. După instruire va avea loc supravegherea, care va fi pilotată prin proiectul actual. Supravegherea este o metodă inovatoare pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă de a monitoriza rezultatele, de a motiva și de a stabili obiective în procesul de implementare a activităților
 3. Organizarea de evenimente, campanii, inclusiv pe rețelele de socializare - Scopul este de a ajunge la un număr mai mare de populație inactivă din țară, inclusiv de tineret. Scopul acestor evenimente și campanii este de a prezenta oportunități de care persoanele inactive le pot profita pentru a fi activi în împlinirea lor. În cadrul evenimentelor și campaniilor prezente, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă va aloca locuri unde persoanele fizice vor avea posibilitatea de a se familiariza în continuare cu serviciile oferite de Agenție, oportunitățile de includere în formare și/sau angajare, precum și să se înregistreze împreună cu angajații Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă.
 4. Formarea de echipe mobile în scopul informării, activării și stabilirii de legături cu persoane inactive - Scopul activității este de a asigura atingerea persoanelor inactive prin echipe mobile care vor vizita la distanță de direcțiile teritoriale ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă și greu de accesibil. -ajunge in asezari si cartiere pentru a ajunge la numarul maxim de persoane inactive. Acest lucru va permite persoanelor care nu au posibilitatea de a merge la filialele teritoriale ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, să fie înregistrate ca șomeri și să aibă ulterior posibilitatea de a beneficia de serviciile Agenției.
 5. Aprobarea serviciilor de suport complex - crearea de centre/cluburi de activare - În cadrul activității se preconizează crearea de centre/cluburi de activare, care vor fi amplasate în afara structurilor teritoriale ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, dar vor fi administrativ și informații legate de acestea. În centrele/cluburile nou create, persoanele inactive vor avea ocazia să se familiarizeze cu întreaga gamă de servicii oferite de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. De asemenea, se presupune că angajații din centre/cluburi motivează persoanele pentru un comportament activ pe piața muncii prin înregistrarea la biroul de muncă și utilizarea serviciilor de integrare în muncă, informare, consiliere, evenimente de grup, trimitere la locuri de muncă vacante, traininguri, validarea competențelor și calificărilor profesionale. Se preconizează organizarea de evenimente și campanii în centrele și cluburile create cu scopul de a ajunge la un număr mai mare de persoane din grupul țintă și cu scopul de a evita aspectul instituțional al serviciilor oferite de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă.
 6. Desfășurarea „Atelierelor de căutare a unui loc de muncă” - Realizarea de ateliere de căutare a unui loc de muncă, prin care persoanelor inactive activate de proiect li se va oferi posibilitatea de a-și autoevalua calitățile personale și de a-și îmbunătăți abilitățile de căutare a unui loc de muncă și de prezentare cu succes în fața angajatorilor. În cadrul Atelierului de căutare a unui loc de muncă, se va realiza profilarea individuală a capacităților persoanelor inactive în scopul orientării profesionale și/sau trimiterii către locuri de muncă adecvate, incl. privind măsurile/programele de angajare și/sau formare. În cadrul proiectului, vor fi angajați persoane fizice ca moderator-studio, care va monitoriza, îndruma și sprijină fiecare participant individual și ca grup.
 7. Organizarea de târguri de locuri de muncă - În cadrul activității se vor organiza târguri de locuri de muncă pentru promovarea activității reprezentanților grupului țintă. Acesta va sprijini angajarea persoanelor inactive, va facilita accesul acestora la informații despre locurile de muncă vacante și va asigura contactul direct și posibilitatea de a negocia cu angajatorii.
 8. Trimiterea către măsuri adecvate de formare, educație/validare, angajare adaptată profilului individual al persoanelor - Agențiile de ocupare a forței de muncă ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă vor îndruma persoanele din grupul țintă către posturi vacante prin angajare subvenționată sau posturi de muncă pe piața primară a munca, spre validare, formare ulterioară pentru dobândirea unei calificări profesionale și/sau pentru dobândirea de competențe cheie.

29.03.2023

CARE ESTE EFECTUL EUROFINANȚĂRII ÎN NORD-VEST?

Agenția Telegrafică Bulgară organizează trei conferințe regionale locale dedicate viitorului regiunii de Nord-Vest, în cele trei centre regionale - Vidin, Montana și Vratsa. Participanții la discuții s-au concentrat asupra gradului de convergență și a ceea ce s-a realizat în perioada anterioară în cadrul programelor operaționale, provocările viitoare și schimbările din perioada actuală a programului.

Municipiul Vidin profită la maximum de programele Uniunii Europene (UE), a spus viceprimarul municipiului Vidin Desislava Todorova:

„Proiectele pe care le putem distinge ca finalizate cu succes sunt: „Repararea și modernizarea infrastructurii de învățământ”, „Reabilitarea și repararea zonei pietonale centrale”, „Finalizarea stației de epurare a apelor uzate”. Proiecte pe care le implementăm în prezent, în cadrul Programului Operațional „Mediu”, concetățenii noștri simt direct beneficiile UE în casele lor - peste 4.000 de gospodării vor beneficia de oportunitatea de a-și înlocui aparatele din lemn și cărbune cu altele ecologice; în cadrul Operaționalului „Regiuni în creștere” Program, anul acesta vom finaliza construcția a 37 de locuințe sociale, vom introduce măsuri de eficiență energetică în 13 blocuri, vom introduce măsuri de eficiență energetică în clădirea administrativă a Municipiului Vidin și vom finaliza încă o parte a reparației zonei pietonale centrale. cât mai greu pentru noua perioadă de program.Să profităm de toate oportunitățile pe care Recuperarea și Planul de Reziliență ne oferă și, de asemenea, așteptăm cu nerăbdare ca Programul de Dezvoltare Regională să-și anunțe termenii. Lucrăm activ la Programul Operațional „Dezvoltarea Resurselor Umane”. Ne pregătim din greu și pentru programele de cooperare transfrontalieră, unde am stabilit parteneriate foarte bune cu organizații din România și acolo avem deja un proiect de investiții gata pentru parcul nostru Dunărean. Cetățenii profită deja la maximum și văd rezultatele aderării noastre la UE.”

Primarul din Belogradcik Boris Nikolov este mai sceptic cu privire la efectele absorbției fondurilor europene în regiune:

„Suntem în UE de 15-16 ani, ne așteptam la apropiere – coeziunea dezolante. Coeziunea necesită o apropiere socială completă a populației noastre, a țării noastre de lumea dezvoltată europeană. Se întâmplă asta? Da, absorbim miliarde. din Europa, dar aceasta este cea mai eficientă utilizare a acestor bani? În regiunea Vidin s-au investit sute de milioane, dar populația noastră trăiește mai bine? Statisticile sunt cele mai imparțiale și arată migrația, ceea ce înseamnă că populația noastră nu este mulțumită de această coeziune.Da, am investit și milioane de BGN în municipiul Belogradcik, am obținut multe rezultate materiale în toate domeniile.Nu există niciun program de operare pe care să nu-l folosim în cel mai eficient mod.Mândria noastră cea mai mare este renovarea - noi nu avem o clădire de stat sau municipală care să nu fi fost renovată.Am reabilitat și aproximativ 1000 de apartamente, acum începem cu clădirile rezidențiale mai mici pentru a folosi și aceste oportunități . Dar cred că fondurile din fondurile europene le folosim insuficient de eficient. Singurul lucru care beneficiază direct populația noastră este salubritatea. Fiecare gospodărie a primit o primă serioasă de 500 BGN pe sezon. Să sperăm că coeficientul de acțiune utilă va fi mult mai mare, pentru că în Bulgaria ne-am săturat de strategii, planuri și altele fără să avem efectele pe care le așteptăm”.

Cea mai mare sumă de fonduri din regiunea Vidin în perioada trecută a programului a fost atrasă în cadrul Programului Operațional „Mediu” - aproape 62 milioane BGN. Programul operațional „Dezvoltarea resurselor umane” a ajuns la 18.000 de oameni în regiunea Vidin, adică fiecare a patra persoană din regiune. 181 milioane BGN din politica de coeziune sunt planificate pentru regiunea Vidin, iar pentru noua perioadă de program 50% din finanțarea din fonduri europene este planificată pentru nordul Bulgariei. În ceea ce privește conectivitatea și mobilitatea regională, a devenit clar că noul tronson de cale ferată Vidin-Medkovets este de așteptat să fie gata în 2027. Acest lucru a fost asigurat de Albena Traikova, șefa proiectului Vidin-Sofia, de la Compania Națională de Infrastructură Feroviară.

La Vratsa a avut loc și o conferință locală „Europa în Bulgaria: viitor comun” organizată de Agenția Telegrafică Bulgară. În fața participanților la forum, primarul Vratsa, Kalin Kamenov, a reamintit imaginea Nord-Vestului Bulgariei ca fiind cea mai săracă regiune din Europa și a subliniat că scopul autorităților locale este schimbarea acestei tendințe:

„Tabloul general arată că în ultimii ani, în ultima perioadă de program, am implementat 81 de proiecte în valoare de aproape 270 de milioane de BGN în Vratsa. Efectul acestui lucru este reprezentat de câteva proiecte cheie, importante, generale, care schimbă de fapt imaginea de la un negativ spre o tendință pozitivă în ceea ce privește populația, ocuparea forței de muncă și șomaj.Însuși faptul că în prezent șomajul în Vrața, chiar și în perioada de iarnă, se situează în aproximativ 3%, arată o tendință extrem de bună în ceea ce privește ocuparea forței de muncă.A doua tendință pozitivă este in ceea ce priveste cresterea populatiei.Ultimele date de la Institutul National de Statistica arata o crestere de 12.000 de locuitori in ultimii 7 ani.Acestea sunt anii in care sunt implementate marile proiecte cheie.A treia tendinta este ca timp de patru ani la rand Vratsa nu a depășit nivelurile de particule fine de praf.În cadrul noii perioade de program, pregătim și un nou proiect de anvergură pentru înlocuirea instalațiilor de încălzire, astfel încât să existe nu mai sunt vederi ale caselor din care iese fum de cărbune sau lemn și pentru a îmbunătăți și mai mult starea aerului atmosferic din Vrața. Pentru noua perioadă de program, am pregătit proiecte de peste 130 milioane BGN. Scopul general este ca orașul nostru să fie verde, curat și dezvoltat economic. Am promis fonduri pentru crearea de noi zone industriale, în ciuda faptului că în Vrața se lucrează activ la noi fabrici care funcționează deja. Chiar și astăzi am semnat un contract pentru încă unul, care începe să fie construit în Vrața. Sunt convins că municipiul Vratsa va fi un centru atractiv de muncă pentru mulți locuitori ai regiunii. Sunt deja mulți oameni din zonele învecinate care călătoresc și lucrează în Vrața. Cu proiectele viitoare pe care le începem în noua perioadă de program, vom putea să le arătăm cetățenilor că proiectele nu sunt făcute pur și simplu pentru a realiza fonduri, ci pentru a avea efect pentru cetățeni”.

Problemele pe care le întâlnim atunci când aplicăm pentru proiecte sunt probleme ale municipiilor mici, a spus Violeta Nikiforova, consilier juridic șef al Municipiului Mizia. Potrivit acesteia, principala problemă este lipsa fondurilor pentru proiectare, pe care municipalitățile mici nu le pot aloca:

„Din moment ce nu există stabilitate în țară în acest moment, nu avem clar care vor fi direcțiile potrivite, spre ce ne putem orienta ca o municipalitate mică, pentru care merită proiectele la care se vor aplica și pentru ce fonduri. nu sunt cheltuite fără să avem claritate. Lipsa de guvernare, de claritate cu privire la viitoarele proceduri care vor fi deschise creează obstacole pentru primăriile mici precum Mizia, pentru că nu avem fonduri în buget de rezervat pentru proiectare."

Regiunea Vratsa, ca parte a regiunii de planificare Nord-Vest, se află pe primul loc în ceea ce privește valoarea totală a proiectelor implementate în perioada de programare trecută din 2014 până în prezent, care se ridică la peste 562 milioane BGN.

Tot la Centrul de Tineret din Montana a avut loc și conferința „Europa în Bulgaria: Viitorul Comun”, organizată de BTA. „Administrația noastră implementează proiecte în multe domenii și oamenii văd rezultatele”, a spus Tihomir Antonov, viceprimarul Municipiului Montana, participanților la discuție.

„Montana gestionează în prezent proiecte în valoare de aproximativ 13 milioane BGN, care sunt împărțite în mai multe programe operaționale. Cel mai mare număr de proiecte se află în cadrul Programului Operațional „Dezvoltarea Resurselor Umane”. Următorul cel mai mare program este „Dezvoltarea Regională”. Pentru ultimele 8 de ani, municipalitatea a implementat patru proiecte mari în această zonă, care au o valoare totală de aproximativ 19,2 milioane BGN. Cel mai mare program ca resursă financiară este programul de protecție a mediului. Acolo, Municipalitatea lucrează în prezent la două proiecte mari, care va dura până în 2024. În paralel, Municipalitatea este foarte activă în programele de cooperare transfrontalieră.Ce ne gândim să facem în următorii 3-5 ani?Având în vedere că noile programe UE nu sunt încă deschise pentru Bulgaria, iar Recuperarea și Planul de reziliență este parțial deschis, în prezent depunem o cerere pentru reabilitarea clădirii Căminului Tineretului, cu o valoare aproximativă de aproximativ 2 milioane BGN, și vom aplica pentru renovare. din sala „Mladost”, care este cea mai mare sală de sport din Montana, în valoare de aproximativ 2 milioane BGN. Este în așteptare implementarea unui proiect de îmbunătățire a iluminatului stradal în oraș pentru aproximativ 1 milion de BGN. Ne așteptăm ca programele de cooperare transfrontalieră Bulgaria-Serbia și Bulgaria-România să fie deschise foarte curând, unde avem negocieri cu partenerii noștri în ceea ce privește proiecte în domeniul dezastrelor și accidentelor, culturii, surselor regenerabile de energie, biodiversitate etc.”.

Peste 340 de milioane BGN de fonduri de euro au fost atrase în regiunea Montana în perioada trecută a programului.

Nord-vestul merge bine în cadrul Planului de Recuperare și Rezistență – au fost deja aprobate 58 de proiecte pentru 18 milioane de BGN, Vrața este campioană, a declarat ministrul Inovării și Creșterii, Alexander Pulev, la un forum din oraș. O măsură pentru dezvoltarea zonelor industriale și a parcurilor din Bulgaria este de așteptat să fie deschisă în aprilie. Suma minimă a grantului pentru un proiect este de 3 milioane BGN, iar cea maximă este de 40 milioane BGN.

28.03.2023

CELE MAI CĂUTATE OCUPAȚII PENTRU LUNA FEBRUARIE ÎN NORD-VEST SUNT CROITORII ȘI CĂLCĂTORII

O creștere lină a numărului de persoane care au început să lucreze în februarie este semnalată de statisticile administrative ale Direcției „Serviciul Regional de Ocupare” din Montana. În a doua lună a anului, numărul acestora a fost cu 1175 - 187 mai mult decât în ianuarie 2023. 49 de pensionari, studenți și angajați și-au găsit de lucru și prin birourile de ocupare a forței de muncă. Cea mai mare pondere a celor care au început munca este în sectorul administrației publice - 31,1%, în industria prelucrătoare - 12,5%, urmați de cei din comerț - 10,7%, îngrijirea sănătății umane - 9,6%, hoteluri și restaurante - 4,3%, construcții - 3,5%, agricultură, silvicultură și pescuit - 3,2% și altele.

În luna februarie, 325 de șomeri din grupele de risc au fost numiți în locuri de muncă subvenționate - 8 în cadrul programelor și măsurilor de angajare și 317 - în cadrul schemelor Programului Operațional „Dezvoltarea Resurselor Umane”. Un șomer este implicat în formare pentru dobândirea unei noi profesii și competențe cheie, iar 1 persoană a finalizat formarea începută în lunile precedente, dobândind o nouă profesie.

În luna februarie, Direcția „Serviciul Regional de Ocupare” Montana raportează 16.301 șomeri înregistrați, adică 353 de persoane sau cu 2,1% mai puțin decât în ianuarie. Cu această cifră, nivelul șomajului înregistrat în februarie a fost de 12,0%, ceea ce este cu 0,9 puncte mai mic decât în februarie 2022.

Numărul șomerilor nou înregistrați în februarie a scăzut și el cu 282 față de ianuarie 2023. Potrivit datelor raportate, acestea sunt 1477 persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu 121 persoane anual. Alte 55 de persoane din grupele de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă angajați, studenți și pensionari s-au înscris și ei la oficiile de ocupare pe parcursul lunii. În luna februarie, mediatorii de muncă - mediatorii romi și de tineret - au reușit să activeze puțin peste 170 de persoane inactive pentru înregistrarea la oficiile de muncă.

Pe parcursul lunii, în birourile de muncă au fost declarate 692 de locuri de muncă vacante pe piața primară, ceea ce reprezintă o creștere cu 22,3 la sută față de februarie 2022. Cele mai multe locuri de muncă vacante în economia reală au fost declarate în administrația de stat (30,6%), industria prelucrătoare ( 28,5%), urmate de comerț (6,6%), agricultură și silvicultură (6,4%), învățământ (6,4%), construcții (5,5%), industria hotelieră și restaurante (4,3%).

Cele mai căutate profesii pe lună sunt: croitori și călcători; instalatori; asistente medicale; consultanti in vanzari; medici; lucrători de laborator; contabili; operatori de mașini; muncitori sociali; muncitori; șoferi; asistenți personali; ambalatori etc.

27.03.2023

ŞOMAJUL ÎN FEBRUARIE CU O UŞOARĂ SCĂDERE

O creștere lină a numărului de persoane care au început să lucreze în februarie raportează statisticile administrative ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În a doua lună a anului, numărul acestora a fost de 13.196 – cu 1.159 mai mult decât în ianuarie 2023. 320 de pensionari, studenți și angajați și-au găsit de lucru și prin birourile de muncă.

Cea mai mare pondere a celor care au început să lucreze în sectorul industriei prelucrătoare este de 20,8%, urmați de cei din comerț 12,9%, administrația publică 12,0%, hoteluri și restaurante 8,9%, sănătatea umană și asistență socială 5,4%, agricultură, silvicultură. și pescuit 5,0% și altele.

În luna februarie, 1.653 de șomeri din grupele de risc au fost repartizați în locuri de muncă subvenționate în cursul lunii, dintre care 69 în cadrul programelor și măsurilor de angajare, iar 1.584 în schemele Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane. 191 de șomeri și angajați sunt incluși în diverse training-uri, iar 144 de persoane au finalizat formarea începută în lunile precedente și au dobândit o nouă profesie sau competență cheie.

În februarie, Agenția de Ocupare a Forței de Muncă a raportat 155.528 de șomeri înregistrați, adică 2.452 de persoane sau cu 1,6% mai puțin decât în ianuarie. Cu acest număr, rata șomajului înregistrat în februarie a fost de 5,5%, adică cu 0,15 puncte procentuale mai mică decât în februarie 2022.

Numărul șomerilor nou înregistrați în februarie a scăzut și el cu 5.550 față de ianuarie 2023. Potrivit datelor raportate, aceștia au fost de 18.198 persoane, ceea ce reprezintă o scădere de 1.209 persoane anual. Alte 587 de persoane din grupele de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă angajați, studenți și pensionari s-au înscris și ei la oficiile de ocupare pe parcursul lunii. În luna februarie, mediatorii de muncă - mediatori romi și tineri - au reușit să activeze puțin peste 1.500 de persoane inactive pentru înregistrarea la oficiile de muncă.

Pe parcursul lunii, în birourile de muncă de pe piața primară au fost raportate 11.519 posturi vacante, ceea ce reprezintă o scădere cu 11,9% față de februarie 2022.

Cel mai mare număr de posturi vacante din economia reală se raportează în industria prelucrătoare (27,2%), urmată de industria hotelieră și restaurante (14,7%), administrație publică (13,1%), comerț (10,1%), agricultură, silvicultură și pescuit. (6,2%) și activități administrative și auxiliare (5,8%).

Cele mai căutate ocupații de către întreprinderi în luna februarie sunt: personalul angajat în domeniul serviciilor personale; personalul care are grijă de oameni; operatorii de mașini și echipamente staționare; conducători de autovehicule și echipamente mobile; muncitori calificați în producția de produse alimentare, îmbrăcăminte, produse din lemn și conexe; vânzători; lucrători din industria minieră și de prelucrare, construcții și transport; metalurgiști, constructori de mașini și muncitori și artizani afiliați; colectarea deșeurilor și lucrătorii aferenti; instalatori etc.

24.03.2023

CU O CAMPANIE NAȚIONALĂ DE INFORMARE „A MUNCA (ESTE) MARE!” O AGENȚIE DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ SE ADRESEAZĂ CELOR INACTIVI PE PIAȚA MUNCII

Cu o serie de evenimente unite sub sloganul „A MUNCA (ESTE) MARE!”, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a lansat o campanie națională de informare pentru popularizarea posibilităților proiectului „Începerea unui loc de muncă” – Componenta 1 „Activare”, finanțat prin Program „Dezvoltarea resurselor umane” 2021-2027.

Întâlnirile organizate în toată țara vor avea ca scop motivarea persoanelor inactive din punct de vedere economic, indiferent de vârstă, pentru un comportament activ pe piața muncii.

În cadrul activităților proiectului, experții agenției vor căuta abordări non-standard pentru a ajunge la potențialii participanți. Evenimentele vor avea ca scop stimularea activității de căutare a unui loc de muncă și informarea cu privire la diferitele oportunități de sprijin pentru angajare. Astfel, persoanele care nu lucrează și nu sunt în curs de formare se vor putea familiariza cu posturile actuale de muncă din regiunile lor, precum și cu oportunitățile de formare profesională sau de dobândire a competențelor cheie. În pragul începerii activităților sezoniere de primăvară-vară în turism, construcții, agricultură etc., aceștia vor fi informați cum să se angajeze în muncă pe termen scurt sau sezonier. În plus, participanților la proiect li se vor oferi informații despre serviciile oferite de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru promovarea mobilității în căutarea și începerea unui loc de muncă, stimularea antreprenoriatului și multe altele.

Organizatorii campaniei vor căuta contact cu angajatorii care oferă posturi vacante și, de asemenea, cu reprezentanți ai comunităților locale care au autoritate publică și pot fi motivatori pentru concetățenii lor.

Astfel, campania națională de informare „A MUNCA (ESTE) MARE!” continuă acțiunile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, care vizează atât persoanele inactive economic din țară, cât și întreprinderile aflate în căutarea de personal nou.

În cadrul inițiativei, toate birourile de muncă din țară vor avea întâlniri în luna martie. Programul evenimentelor îl găsiți aici, iar dacă sunteți interesați, informații suplimentare vor fi furnizate la fața locului – în direcțiile teritoriale ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă.

23.03.2023

5.000 DE COPII VOR PRIMI BONURI PENTRU ALIMENTE SĂNĂTOASE ÎN CADRUL PROIECTULUI AGENȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Agenția de Asistență Socială, în calitatea sa de Autoritate de Management a Programului de Asistență Alimentară și Materiale de bază, a aprobat propunerea de proiect pentru acordarea de bonuri pentru bucătărie pentru copii. 53 de municipalități și regiuni de municipalități și-au exprimat interesul pentru parteneriat în cadrul procedurii „Bucătăria copiilor”. Bugetul planificat este de 7,15 milioane BGN.

Scopul măsurii este de a asigura o alimentație sănătoasă și sănătoasă copiilor de la 10 luni la 3 ani, completată cu sprijin specific de însoțire pentru incluziunea socială și depășirea consecințelor sărăciei. Este de așteptat ca până pe 30 noiembrie 2025, grație bonurilor de bucătărie pentru copii puse la dispoziție, cel puțin 5.000 de copii de la 10 luni la 3 ani să primească o masă variată și sănătoasă pe care familiile lor nu le-au putut oferi din cauza situației dificile în care se află. Copiilor le vor fi oferite vouchere contra cărora vor primi o masă de prânz care include supă, fel principal și desert.

Pentru a minimiza riscul ca copiii să fie abandonați și pentru a oferi condiții pentru o dezvoltare adecvată a copiilor susținuți timpurii, este planificat ca părinții acestora să fie acoperiți de măsuri de însoțire. Aceștia au ca scop creșterea capacității lor parentale, oferind servicii sociale și de sănătate suplimentare în funcție de nevoile individuale ale copiilor și familiilor, precum și pentru o ieșire permanentă din sărăcie prin includerea în muncă, formare și calificare.

21.03.2023

ACORDUL ECOLOGIC EUROPEAN: UE ESTE DE ACORD ASUPRA UNOR REGULI MAI STRICTE PENTRU A CREȘTE EFICIENȚA ENERGETICĂ

Comisia Europeană salută acordul preliminar la care sa ajuns între Parlamentul European și Consiliu privind reforma și consolidarea Directivei UE privind eficiența energetică. Acest acord marchează un alt pas către finalizarea pachetului Fit for 55 pentru a implementa Pactul ecologic european și planul REPowerEU. Acesta reafirmă hotărârea UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Pentru prima dată, principiului eficienței energetice primul primește forță legală cu o cerință clară ca țările UE să ia în considerare eficiența energetică atunci când iau decizii de politică, planificare și investiții majore în sectorul energetic și nu numai.

Acordul include prima definiție a UE a sărăciei energetice. Statele membre vor trebui acum să acorde prioritate măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în rândul persoanelor afectate de sărăcia energetică, al clienților vulnerabili, al gospodăriilor cu venituri mici și, după caz, al persoanelor care trăiesc în locuințe sociale. Normele revizuite pun un accent mai puternic pe reducerea sărăciei energetice și pe acordarea mai multor drepturi consumatorilor, inclusiv pe crearea unui ghișeu unic pentru asistență tehnică și financiară și mecanisme de soluționare extrajudiciară a litigiilor.

Acordul stabilește un obiectiv de eficiență energetică a UE de 11,7% pentru 2030, care depășește propunerea inițială a Comisiei Fit for 55. Le cere statelor membre ale UE să realizeze, în mod colectiv, reduceri suplimentare ale consumului de energie finală și primară în comparație cu previziunile privind consumul de energie făcute în 2020.

Conform acordului preliminar, obligația de economisire anuală de energie este aproape dublată pentru a asigura un progres continuu. Țările UE vor fi obligate să realizeze noi economii de o medie de 1,49% din consumul final în fiecare an, între 2024 și 2030, față de nivelul actual de 0,8%. Acestea vor trebui să atingă treptat 1,9% până la sfârșitul anului 2030. Acesta este un instrument important pentru a stimula economiile de energie în sectoare de utilizare finală, cum ar fi clădirile, industria și transportul.

Normele revizuite atribuie, de asemenea, mai multă responsabilitate sectorului public în ceea ce privește creșterea eficienței energetice. Autoritățile publice vor trebui să țină seama în mod sistematic de cerințele de eficiență energetică atunci când atribuie contracte publice pentru produse, servicii, clădiri și lucrări de construcții. Se introduce un nou obiectiv anual de reducere a consumului de energie cu 1,9% pentru sectorul public. Obligația țărilor UE de a renova anual cel puțin 3% din suprafața totală construită a clădirilor deținute de administrația publică acoperă acum și la nivel regional și local.

Întreprinderile vor fi încurajate să fie mai eficiente din punct de vedere energetic în conformitate cu directiva revizuită. În primul rând, sistemele de management al energiei vor deveni o obligație implicită pentru marii utilizatori de energie. Toate afacerile, inclusiv IMM-urile, care depășesc 85 TJ de consum anual de energie vor trebui să implementeze un sistem de management al energiei. În caz contrar, vor fi supuse unui audit energetic (dacă consumul lor anual depășește 10 TJ). De asemenea, este introdusă pentru prima dată o schemă de raportare a performanței energetice a centrelor mari de date.

Conform regulilor convenite, țările UE vor trebui să promoveze planuri locale de încălzire și răcire în marile municipalități cu o populație de peste 45.000 de locuitori. În plus, odată cu definiția revizuită a sistemelor eficiente de încălzire și răcire centralizată, cerințele minime vor fi modificate treptat pentru a asigura o furnizare complet decarbonizată de sisteme de încălzire și răcire centralizată până în 2050. Sprijin pentru noi unități de cogenerare de înaltă eficiență care utilizează gaze naturale și racordate. la sistemele de termoficare în sisteme eficiente de termoficare și răcire, va fi posibilă doar până în 2030, în timp ce orice altă utilizare a combustibililor fosili va fi interzisă pentru noile capacități de generare de căldură în astfel de sisteme.

Pasii urmatori

Acordul provizoriu necesită acum aprobarea oficială din partea Parlamentului European și a Consiliului. Odată ce acest proces este finalizat, noua legislație va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii și va intra în vigoare.

20.03.2023

BNB CU PROGNOZĂ DE INFLAȚIE ÎN ȚARA NOASTRĂ

Pe baza așteptărilor managerilor cu privire la prețurile de vânzare, a ipotezelor noastre cu privire la modificările prețurilor mărfurilor de pe piețele internaționale și a condițiilor de pe piața muncii, estimăm că inflația în primele șase luni ale anului 2023 va urma o tendință de scădere treptată. Aceasta este conform prognozei BNB, spune publicația „Revista economică”.

Factorii care se preconizează că vor continua să aibă un impact pro-inflaționist sunt creșterea substanțială proiectată a costurilor unitare cu forța de muncă și a consumului privat, persistența unei inflații ridicate a bunurilor industriale în principalii parteneri comerciali ai Bulgariei, precum și eliminarea unora dintre cele introduse prin măsuri fiscale guvernamentale. Inflația alimentară a crescut la 25% în decembrie 2022 (comparativ cu 8,1% la sfârșitul lui 2021).

Acest grup a avut cea mai mare contribuție pozitivă la inflația generală, care sa datorat atât alimentelor procesate, cât și neprocesate. În grupa alimentelor neprocesate, s-a înregistrat o creștere anuală de preț de 22,3% în decembrie 2022 (față de 6,0% în decembrie 2021), se arată în analiza.

La creșterea prețului alimentelor neprocesate au contribuit cel mai mult subgrupele „carne și produse din carne” și „fructe și legume”, ceea ce se explică prin prețurile mai mari de import ale acestor produse, precum și prin creșterea costurilor producției locale în în concordanță cu creșterea prețurilor produselor și serviciilor utilizate pentru consumul intermediar în agricultură. Inflația anuală în grupa alimentelor procesate a ajuns la 26,3% în decembrie 2022 (la 9,2% la sfârșitul anului 2021). Subgrupul „lapte, produse lactate și ouă” a avut cea mai mare contribuție pozitivă, urmat de „pâine și cereale” și „zahăr și ciocolată”. Creșterea prețului alimentelor enumerate a fost determinată de dinamica ascendentă a prețurilor de import, precum și de creșterea prețurilor de producție în industria prelucrătoare în condițiile unei creșteri semnificative a prețului producției agricole din țară și mai mari costurile companiilor pentru salarii, energie electrică, combustibili și alte materiale, subliniat de BNB.

În ceea ce privește veniturile, banca raportează că veniturile gospodăriilor în termeni nominali și reali au continuat să crească. „Venitul brut al gospodăriilor în termeni nominali a crescut cu 21,1% față de an în trimestrul trei al anului 2022, principalul contributor la creștere fiind creșterea pensiilor, urmată de creșterea veniturilor salariale. O creștere de la an la an în trimestrul trei al anului 2022 a fost raportată și a veniturilor gospodăriilor din retrageri de economii, în timp ce valoarea creditelor și creditelor primite a scăzut de la an la an.

În termeni reali, creșterea anuală a venitului total al gospodăriilor s-a accelerat și în trimestrul III al anului 2022 față de trimestrul II, ajungând la 5,1%.

Veniturile din pensii au crescut cu 25% de la an la an în termeni reali în trimestrul al treilea al anului 2022, în timp ce veniturile salariale în termeni reali au scăzut pentru al doilea trimestru consecutiv cu 3,9% de la an la an. Creșterea mai puternică a venitului total al gospodăriilor în termeni reali, în timp ce venitul salarial, care deține o pondere majoră din venitul total, a scăzut, s-a datorat creșterii surselor alternative de venit pentru gospodării, cum ar fi pensiile, veniturile din proprietate, veniturile din vânzări și beneficiile sociale.

În concordanță cu o creștere mai puternică a venitului total, creșterea venitului real disponibil al gospodăriilor a accelerat, de asemenea, la 6,7% față de an în al treilea trimestru al anului 2022, după o creștere anuală de 4,3% în al doilea trimestru al anului”, se arată în analiza.

BNB se așteaptă la o slăbire a activității economice în prima jumătate a anului 2023, la care va contribui atât scăderea preconizată a stocurilor din economie, cât și scăderea preconizată a exportului de bunuri ca urmare a deteriorării situației economice globale și a factorilor specifici Bulgaria.

17.03.2023

SCĂDEREA NUMĂRULUI DE ANUNȚURI DE ANGAJARE

O scădere a numărului de reclame pentru luna februarie față de un an mai devreme este raportată de site-ul de carieră „Job Tiger” în analiza sa lunară a dinamicii pieței muncii din țară.

La sfârșitul lunii februarie, ofertele de locuri de muncă de pe site-urile de top erau în jur de 46.300, adică cu 300 mai multe decât în ianuarie, dar de la an la an s-a înregistrat o scădere a numărului acestora - cu aproximativ 2.500 mai puține decât în februarie 2022 , se spunea în mesaj.

S-a înregistrat o scădere a ofertelor în februarie în majoritatea sectoarelor. Excepție este „Industria ospitalității și restaurantelor”, unde perioada de recrutare activă începe treptat. Listările sale au crescut cu 1.200, sau o creștere de 19 la sută față de luna precedentă.

Creștere minimă se înregistrează și în sectoarele „Prelucrări” (cu 140 de oferte în plus) și „Construcții” (60 de oferte în plus), ambele au înregistrat o creștere de două procente.

În alte sectoare însă, numărul reclamelor a scăzut. Cea mai mare scădere a fost în sectorul „Comerț și vânzări” (450 de oferte mai puțin, scădere cu 4 la sută). În analiza din ianuarie, s-a înregistrat o creștere mare a listărilor (+4.600) în acest sector.

Urmează sectoarele „IT” (320 oferte mai puțin, scădere cu 6 la sută), „Marketing și publicitate” (230 oferte mai puțin, scădere cu 14 la sută), „Sănătate și farmacie” (220 oferte mai puțin, scădere cu 10 la sută), „Activități administrative și de servicii” (190 oferte mai puțin, scădere cu 4 la sută), „Logistică și transport” (40 oferte mai puțin, scădere cu 1 la sută) și „Contabilitate, audit, finanțe” (30 oferte mici, scădere cu 1 la sută).

Sectorul „IT” a înregistrat cea mai mare scădere a postărilor de locuri de muncă pe o bază anuală. Are cu 2.600 de oferte mai puține decât în februarie 2022, o scădere de 34%.

O scădere anuală a fost înregistrată și în sectoarele „Marketing și publicitate” (-14 la sută), „Activități administrative și de servicii” (-6 la sută), „Ospitalitate și catering” (-4 la sută) și „Contabilitate, audit, finanțe” (- 2 la sută).

Cu o creștere anuală sunt sectoarele „Logistică și transport” (zece la sută), „Comerț și vânzări” (opt la sută), „construcții” (șapte la sută), „sănătate și farmacie” (cinci la sută) și „producție”. " (trei la sută).

De asemenea, au fost făcute mai puține oferte pentru lucrul de acasă și/sau la distanță în februarie - cinci procente. Numărul lor este de 4.600 și sunt cu aproape 260 mai puțini decât în ianuarie. Principalul motiv al scăderii acestora este numărul mai mic de oferte în sectoarele „IT”, „Activități administrative și de servicii” și „Comerț și vânzări”. Distribuția acestor propuneri este: 62 la sută în sectorul „IT”, urmat de „Activități administrative și de servicii” (14 la sută), sectoarele industriei de outsourcing (12 la sută) și „Comerț și vânzări” (6 la sută).

Potrivit defalcării analizei site-ului de carieră, numărul total de reclame în principalele orașe regionale a scăzut cu două procente. Cel mai mare număr de reclame se află în capitală, Dyalovo - 44 la sută, urmată de Plovdiv (zece la sută), Varna (nouă la sută), Burgas (4 la sută) și Ruse și Stara Zagora cu trei la sută fiecare.

A existat o creștere cu 4% a postărilor de locuri de muncă pentru refugiați – 2.300, ceea ce reprezintă șase la sută din toate postările.