12.04.2023

AGENȚIA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI FINANȚEAZĂ PÂNĂ LA 20.000 BGN PROIECTE ALE ANGAJATORILOR PENTRU ANGAJAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Angajatorii pot primi până la 20.000 BGN pentru finanțarea proiectelor care să asigure accesul la locurile de muncă existente sau noi pentru persoanele cu dizabilități permanente în vârstă de muncă. Aceeași sumă va finanța propuneri de adaptare a locurilor de muncă existente și de dotare a unor noi locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități permanente în vârstă de muncă.

Fondurile sunt alocate de Agenția pentru Persoane cu Dizabilități în cadrul Programului Național pentru Ocuparea Persoanelor cu Dizabilități. Angajatorii pot primi 2.000 BGN pentru formarea profesională a unui angajat cu dizabilități. Atragem atenția tuturor potențialilor beneficiari asupra faptului că Programul Național de Angajare a Persoanelor cu Dizabilități a fost actualizat începând cu data de 29 martie 2023.

Propunerile de proiecte pot fi depuse până la 30 septembrie 2023 la Agenția pentru Persoane cu Dizabilități, printr-un operator poștal licențiat sau electronic la ahu_zaetost@mlsp.government.bg.

Mai multe detalii puteți vedea pe site-ul Agenției pentru Persoane cu Dizabilități, la rubrica: Proiecte/programe, aici.

11.04.2023

BNB A MAJORAT DOBÂNDA DE LA 1 APRILIE

BNB a anunțat încă o creștere a dobânzii principale. De astăzi, dobânda anuală simplă va fi de 2,47 la sută. Aceasta este a șaptea creștere consecutivă a ratei dobânzii principale din octombrie.

De la 1 martie a fost majorată și dobânda, ajungând la 2,17 la sută, iar de la 1 februarie la 1,82 la sută. De la 1 ianuarie, dobânda principală a fost majorată la 1,42%, iar de la 1 decembrie - la 1,30%. În octombrie a fost stabilit la 0,49%, iar în noiembrie a crescut la 0,59%.

Rata principală a dobânzii a fost ultima dată diferită de 0,00 la 1 ianuarie 2016, când era 0,01%.

Valoarea ratei principale a dobânzii contează, dar numai în unele cazuri limitate. În primul rând, rata dobânzii principale este utilizată pentru a calcula penalitatea sau dobânda legală la întârzierea plății. Calculul se face prin adăugarea a 10% la rata dobânzii de bază.

Datorită creșterii ratei dobânzii principale, de la 1 ianuarie, dobânda legală pentru obligațiile bănești restante ale cetățenilor, companiile au devenit 11,42 la sută pe an.

În țara noastră, dobânda de restante este reglementată de Legea obligațiilor și contractelor și Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.426 din 18 decembrie 2014.

În ele este scris că așa-numita dobândă penală, care se aplică tuturor obligațiilor publice (impozite, asigurări, taxe etc.), se formează de două ori pe an - la 1 ianuarie și 1 iulie, în ceea ce privește rata de bază, care este de 10 la sută, se adaugă cuantumul ratei principale a dobânzii determinată de Banca Națională a Bulgariei. Întrucât în ianuarie era de 1,42 la sută, dobânda legală pentru obligațiile bănești restante, care se aplică adesea și în contractele dintre cetățeni și întreprinderi, ajunge la 11,42 la sută pe an.

10.04.2023

CUM SE PLĂTESC PENSIILE DE INVALIDITATE

Pensiile de invaliditate și suplimentele pentru ajutorul extern sunt plăți efectuate de Instituția Națională de Asigurări Sociale către persoanele cu dizabilități, pentru care comisiile medicale de expertiză teritoriale - TEMC și Comisia Națională de Experti Medicale - NEMC au stabilit tipul și gradul de invaliditate/procentul de permanentă. capacitate de lucru redusă cu 50 și peste 50 la sută și/sau au nevoie de ajutor extern.

Codul asigurărilor sociale și Ordonanța privind pensiile și longevitatea asigurărilor reglementează clar condițiile de acordare și plată a diferitelor tipuri de pensii de invaliditate, respectiv - suplimentul pentru ajutor extern, și aceleași se acordă pentru perioada de invaliditate determinată de TEMC/NEMC. la examinarea capacităţii/tipului şi gradului de handicap permanent reduse. Numai pentru persoanele cu handicap permanent care au împlinit vârsta de bază de pensionare conform art. 68, alin. 1 din Codul asigurărilor sociale, pensia de invaliditate și suplimentul de ajutor extern se acordă pe viață, precizate de Institutul Național de Securitate Socială.

În cazurile în care pensia de invaliditate și/sau suplimentul pentru ajutor extern se acordă până la termenul de invaliditate definit în decizia expertizei, este necesar ca persoanele cu handicap să fie recetestate de către autoritățile de control medical, care eliberează un nou decizia expertului.

În baza acesteia, Institutul Național de Asigurări Sociale continuă plata pensiei de invaliditate/ajutoarelor externe până la noul termen de invaliditate.

Emiterea unei noi decizii de expertiză de către organele de examinare medicală și intrarea acesteia în vigoare legală necesită o anumită perioadă de timp, în care persoanele cu handicap permanent pot rămâne fără plăți de la Institutul Național de Asigurări Sociale, datorită faptului că pensiile și /sau suplimentele pe care le primesc ajutor extern este suspendată sau încetată.

Pentru a nu fi reziliat până la emiterea noii hotărâri de expertiză, când există o întârziere a examinării medicale, precum și pentru ca aceștia să își primească în continuare plățile de la Institutul Național de Asigurări Sociale și de la celelalte autorități competente din țară, au fost adoptate modificări la Legea cu privire la persoanele cu dizabilități și la Legea sănătății.

Este pentru prima dată când a fost introdusă o perioadă în care Inspectoratul Regional de Sănătate este obligat să notifice oficial persoanele cu privire la necesitatea recertificării periodice, iar această perioadă este cu cel mult patru luni înainte de expirarea perioadei din perioada anterioară. decizie.

Totodată, persoanele cu dizabilități trebuie să-și depună cererile-declarațiile de recertificare cu cel mult trei luni înainte de expirarea termenului deciziilor lor de expertiză. În afară de aceasta, termenul de efectuare a expertizei este de trei luni de la depunerea cererii-declarație în dosarul cardului regional sau de trei luni de la primirea reclamației la NEMC.

Termenul de „întârziere în expertiza medicală” a fost deja introdus în lege. Este disponibil atunci când, într-un termen de trei luni de la depunerea de către persoană a cererii-declarației necesare pentru recetestare, organul de examinare medicală nu a stabilit tipul și gradul de handicap al copiilor până la vârsta de 16 ani și a persoanelor care au dobândit dreptul la pensie pentru serviciul de asigurări sociale și vârsta conform art. 68 din Codul asigurărilor sociale, respectiv - gradul de diminuare definitivă a capacității de muncă a persoanelor în vârstă de muncă, precum și confirmarea unei boli profesionale.

În cazul unei astfel de întârzieri, valabilitatea ultimei decizii de expertiză emisă se prelungește până la emiterea uneia noi și păstrarea drepturilor persoanelor cu handicap. Această prelungire nu este însă necondiționată, precizează Institutul Național de Asigurări Sociale. Pe de o parte, există cerința ca persoana să depună o cerere-declarație de recertificare cu cel mult trei luni înainte de expirarea ultimei, iar pe de altă parte, TEMC nu a luat o decizie în termen de trei luni de la depunerea acestei cereri-declarație.

Doar pentru persoanele pentru care sunt prezente aceste două cerințe, obligația Inspectoratului Regional de Sănătate de a transmite informații până la data de 20 a lunii către organismele interesate - Institutul Național de Asigurări Sociale, Fondul Național de Asigurări de Sănătate, Agenția de Asistență Socială, a fost introdusă Agenția pentru Persoane cu Dizabilități, Agenția Națională de Venit și municipalitatea la adresa curentă a persoanei, indicând data programată pentru recertificare. La solicitarea persoanelor recertificate, este posibilă transmiterea acestor informații către asigurători sau alte organisme și organizații în scopul exercitării drepturilor de către persoana respectivă în perioada prelungită de invaliditate a deciziilor de expertiză emise. Pentru a proteja în maximum drepturile persoanelor și pentru a grăbi procesul de plată a sumelor datorate persoanelor îndreptățite de către autoritățile interesate, s-a decis ca informațiile necesare în formă sintetizată pentru țară să fie transmise de către Ministerul Sănătății, în a cărui structură se află Inspectoratele Regionale de Sănătate, către organele interesate, inclusiv Institutul Național de Asigurări Sociale.

Cu toate acestea, schimbul de date va începe efectiv după 28.05.2023, iar până la acea dată vor fi primite informații despre persoanele care sunt incluse în domeniul de aplicare personal al § 5 din Dispozițiile tranzitorii și finale ale Legii privind modificările și completările la Legea cu privire la persoanele cu dizabilități. Legea reglementează cazurile constatate cu două prevederi tranzitorii, aceasta fiind prima dintre ele. Norma specială citată acoperă persoanele pentru care se constată o întârziere a examinării medicale, și este important de menționat că pentru aceste persoane nu contează în ce perioadă a fost depusă cererea-declarație de reexaminare, i. e. nu este îndeplinită cerința ca aceasta să fi fost depusă cu cel mult trei luni înainte de expirarea termenului definit în decizia lor de expertiză.

Domeniul de aplicare include persoane cu:

  1. Proceduri de reexaminare în fața autorităților de examinare medicală care au fost inițiate și care nu au fost finalizate până la intrarea în vigoare a Legii privind modificările și completările Legii persoanelor cu dizabilități (până la 28 ianuarie 2023 inclusiv);
  2. Proceduri inițiate și nefinalizate până la 4 luni de la intrarea în vigoare a legii (până la 28.05.2023 inclusiv).

Așa cum s-a reținut deja, în cadrul procedurii de recertificare stabilite, momentul depunerii cererii-declarație de recertificare este irelevant, acesta putând fi depus cu o zi înainte de expirarea termenului hotărârii expertizei. Această prevedere se va aplica până la 28.05.2023 și abia atunci vor începe să fie respectate cerințele regulii principale.

Pentru persoanele de la pct. 1 și pct. 2 se primesc lunar informații de la Ministerul Sănătății, în baza cărora se prelungește din oficiu valabilitatea ultimei decizii de expertiză emisă a persoanelor până la data programată a acestora pentru recertificare.

A doua prevedere reglementează cazurile constatate. Se prevede ca daca pentru persoanele cu handicap cu pensie suspendata din cauza expirarii expertizei, depun cerere-declaratie de recetestare inainte de intrarea in vigoare a modificarilor, exista intarziere in expertiza medicala, aceeasi va fi inclusa. în listele relevante transmise autorităților competente de către inspectoratele regionale de sănătate și drepturile acestora sunt reluate, cu pensiile și/sau suplimentele de asistență externă plătite acestora până la data programată pentru reexaminare.

Pe lângă listele de persoane îndreptățite, cărora li se prelungește valabilitatea ultimei expertize care le-a fost emisă până la emiterea uneia noi, se reglementează ca autoritățile interesate să primească informații despre persoanele care au depus cerere-declarație de recertificare, care, după citarea lor regulată, nu s-au prezentat la o examinare în TEMC. Acestea sunt persoanele care (deși au fost notificate) nu s-au prezentat la data programată pentru reexaminare.

Legea prevede că, după neprezentarea acestora la reexaminare, documentația medicală a acestora va fi returnată Registrelor Regionale de Expertiză Medicală, iar prelungirea termenului deciziilor de expertiză a acestora se consideră încetată de la data neprezentării. Informațiile cu persoanele care nu s-au prezentat la o examinare la TEMC se transmit persoanelor și autorităților interesate (inclusiv Institutului Național de Asigurări Sociale) în termen de 14 zile de la data neprezentării.

Pe baza datelor primite pentru persoanele care nu s-au prezentat la data programată pentru reexaminare, funcționarii de asigurări de pensii din cadrul Institutului Național de Asigurări Sociale încetează plata pensiilor de invaliditate și/sau a suplimentelor de ajutor extern, din cauza faptului că temeiul legal pentru primirea acestora a încetat să mai existe.

07.04.2023

SALUT DE LA CENTRUL DE CONSULTANȚĂ - BERKOVITSA CU PRAZUL ZILEI INTERNAȚIONALE A ROMULUI, 8 APRILIE

Pe 8 aprilie, ne întoarcem în istorie cu gândul la sutele de mii de romi care au murit în lagărele naziste – o tristă realitate pe care nu avem dreptul să o uităm.

Integrarea comunității de romi continuă să fie unul dintre punctele esențiale ale politicii Municipiului Berkovitsa și a centrului de consultanță.

Educația și incluziunea sunt cele mai eficiente punți de depășire a discriminării. Fie ca toți romii să-și realizeze visele deschizându-și sufletul către cunoaștere, să fie harnici, încrezători și inspirați de binele din jurul nostru!

07.04.2023

CARE ESTE SANCȚIUNEA PENTRU ANGAJATOR DACĂ UN ANGAJAT NU ARE CONTRACT

Agenția executivă „Inspectoratul General al Muncii” reamintește că odată cu mișcarea pieței muncii și cu cererea crescută de forță de muncă pentru angajare sezonieră, riscul abuzului de drepturi de muncă crește. Încheierea unui contract de muncă scris înregistrat la Agenția Națională de Venituri garantează în cea mai mare măsură drepturile atât ale angajaților, cât și ale angajatorilor.

Lucrătorii trebuie să știe că contractul de muncă se încheie înainte de a începe munca. Angajatorul este obligat să furnizeze lucrătorului sau salariatului o copie a contractului de muncă încheiat, semnat de ambele părți, o copie a notificării cu care a fost înregistrat la Agenția Națională de Venituri, precum și o fișă a postului. Angajatorul nu are dreptul de a admite un lucrător la locul de muncă înainte ca acesta să-și înregistreze contractul de muncă la Agenția Națională de Venituri.

Pentru cei angajați pentru angajare pe termen scurt pentru a cultiva și recolta fructe, legume, trandafiri, lavandă și tutun, fermierii pot folosi și așa-numitele contracte de o zi. Aceste contracte se întocmesc din nou în două exemplare, dintre care unul trebuie predat lucrătorului înainte de începerea lucrului. Exemple de acest tip de contract pot fi obținute online la orice oră a zilei prin intermediul unui software special actualizat în cadrul proiectului „Optimizare și inovare în cadrul Agenției Executive „Inspectoratul General al Muncii”, finanțat în cadrul Programului Operațional „Dezvoltarea Resurselor Umane”, co -finanțat de Fondul Social European.Cei angajați cu contracte de o zi nu pierd din drepturi sociale și de asigurări, iar angajatorii nu sunt nevoiți să-i înregistreze la Agenția Națională a Venitului, să întocmească carnetele de muncă și ordonanțe de încetare.

În cazul în care angajatorul dorește să testeze abilitățile angajaților, poate încheia cu aceștia un contract cu o clauză pe perioadă de probă. Perioada de proba este convenita in contractul de munca, si nu poate fi mai mare de 6 luni in cazul general. Însă, atunci când contractul de muncă este pe durată determinată și este pe o perioadă mai mică de 1 an, perioada de probă poate fi de maximum 1 lună conform modificărilor aduse legislației muncii de la 1 august 2022.

Pentru a proteja drepturile de muncă ale lucrătorilor și angajaților, aceștia nu ar trebui să fie de acord să lucreze în condiții convenite verbal. De asemenea, ei trebuie să se raporteze cât timp sunt încă la locul de muncă și se poate stabili fără îndoială că lucrează fără contract de muncă.

Inspectoratul de Muncă primește adesea rapoarte de la lucrătorii care au lucrat fără contract de muncă și nu au fost plătiți după ce au fost eliberați. În aceste cazuri, organele de control ale Agenției sunt împiedicate să își exercite competențele pentru a declara existența raportului de muncă. O altă practică este aceea de a nu plăti o parte din remunerația care a fost convenită verbal la încetarea raportului de muncă. În aceste cazuri, din lipsa dovezilor scrise că suma este datorată, angajatorul nu poate fi obligat la plata acesteia.

Angajatorul care folosește forță de muncă nedeclarată este sancționat cu o amendă de cel puțin 1.500 BGN, iar această încălcare constituie motiv de excludere de la participarea la procedurile de achiziții publice.

Lucrătorii și angajații pot verifica probabilitatea ca munca lor sau o parte a acesteia să fie nedeclarată, precum și să primească îndrumări cu privire la modul de reacție în astfel de cazuri prin intermediul software-ului special dezvoltat de Inspectoratul Muncii. Este un chestionar care evaluează riscul muncii nedeclarate în diferitele sale direcții – munca fără contract de muncă sau în condiții fictive, plăți nereglementate, sunt viața și sănătatea lucrătorilor aflați în pericol etc.

Software-ul a fost creat în cadrul proiectului transfrontalier „Cooperare pentru muncă decentă”, finanțat de Fondul pentru relații bilaterale în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European și al Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021. Instrumentul de autoevaluare este disponibil gratuit. pe site-ul Agenției Executive „Inspectoratul Principal de Muncă”, care este partener în proiect, la https://www.gli.government.bg/udw/ O comandă rapidă la aceasta este, de asemenea, oferită prin bannerul „Verificați dacă lucrează nedeclarat”.

Accesul la acesta, precum și la alte materiale informative care vizează beneficiile declarației de muncă, se asigură prin secțiunea „Activitate”, rubrica „Proiecte” - Proiect DFPO-1.002-0002-C01 „Cooperare pentru condiții decente de muncă”.

Pe site-ul Agenției Executive „Inspectoratul General al Muncii” în secțiunea „Serviciul administrativ” sunt publicate informații detaliate despre modul de depunere a rapoartelor. De asemenea, cetățenii pot contacta numărul de telefon național al Agenției 0700 17 670 pentru consultații.

06.04.2023

NOI REGULI ÎMPOTRIVA DIFERENȚELOR DE REMUNERARE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI

Parlamentul European a adoptat reguli dure care vor forța întreprinderile din UE să fie transparente în ceea ce privește salariile pentru a asigura salariu egal pentru femei și bărbați și să introducă amenzi potențiale pentru discriminarea salarială.

Potrivit datelor oficiale pentru 2020, femeile sunt plătite în medie cu aproape 13% mai puțin pe oră decât bărbații pentru aceeași muncă în cele 27 de țări ale Uniunii Europene.

În conformitate cu noile reguli, lucrătorii pot solicita să cunoască nivelurile salariale individuale și medii defalcate pe gen la locul lor de muncă.

„Secretul de plată va fi interzis”, a declarat parlamentul într-un comunicat.

Alte reguli prevăd că, dacă o companie are cel puțin 100 de angajați, trebuie să publice în mod regulat informații despre diferența de remunerare între femei și bărbați.

În plus, companiile trebuie să negocieze cu reprezentanții personalului dacă există o diferență de 5%. Persoanele care încalcă oricare dintre reguli sunt pasibile de sancțiuni, inclusiv amenzi. Angajații care cred că au fost discriminați pot solicita despăgubiri.

"O muncă egală merită salariu egal. Iar salariul egal necesită transparență", a declarat Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, înainte de votul din parlament.

"Femeile trebuie să știe dacă angajatorii lor le tratează corect. Și când nu sunt, ar trebui să poată riposta și să primească ceea ce merită", a adăugat ea.

Diferența de remunerare între femei și bărbați este diferită în bloc. Diferența este de doar 0,7% în Luxemburg, dar ajunge la 15,8% în Franța și la 18,3% în Germania, în timp ce în Letonia este de 22,3%.

Comisia, brațul executiv al UE, a propus pentru prima dată regulile în martie 2021. Înainte de a putea fi adoptate, acestea trebuie să fie aprobate oficial de Consiliul European, care reprezintă statele membre. Țările UE vor trebui apoi să înceapă implementarea regulilor în legile lor naționale în termen de trei ani de la publicarea lor în jurnalul oficial al blocului.

05.04.2023

OFERTA DE MUNCĂ ESTE LIMITATĂ, DAR EXISTĂ O RESURSĂ DE REZERVĂ PE PIAȚA MUNCII

Comentariu al specialistului Adrian Nikolov, Institutul de Economie de Piață

Anul 2022 a fost marcat de o serie de crize – energetice, inflaționiste, politice. În niciun caz însă nu putem pretinde că acestea sunt însoțite de o criză pe piața muncii. Dimpotrivă - majoritatea indicatorilor din 2022 depășesc nivelurile lor dinaintea crizei Covid, iar principala provocare pentru dezvoltarea ulterioară este oferta insuficientă de forță de muncă.

Potrivit anchetei Forței de Muncă din 2022, rata de ocupare a forței de muncă în toate grupele de vârstă considerate a crescut față de 2021, persoanele de 15-64 de ani ajungând la 70,4% - puțin peste nivelul record anterior din 2019. când ponderea persoanelor care lucrează printre aceștia a fost de 70,1. %. În rândul persoanelor de 20-64 de ani, ocuparea forței de muncă se apropie din nou de 76%, înregistrând o creștere semnificativă de 2,5 puncte anual. Este de remarcat, însă, că diferența semnificativă de ocupare a forței de muncă între bărbați și femei rămâne - 79,5% față de 71,8% pentru cei 20-64 de ani. Acest lucru reflectă, de asemenea, ratele diferite de redresare și creștere în industriile dominate de ambele sexe. Șomajul populației cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani a scăzut la 4,3%, cu un punct mai puțin decât în anul precedent. Diferențele foarte mari în funcție de gradul de absolvire rămân - în timp ce șomajul în rândul absolvenților de facultate este de doar 1,7%, în rândul persoanelor cu studii primare și inferioare ajunge la 25%. Creșterea observată a șomajului în rândul celor mai puțin educați este, de asemenea, un motiv de îngrijorare. Acesta este un semn că expansiunea actuală a pieței muncii continuă să reducă numărul de locuri de muncă disponibile persoanelor cu competențe și alfabetizare foarte scăzute. Numărul persoanelor inactive rămâne ridicat - 1,15 milioane de persoane cu vârsta cuprinsă între 15-64 de ani, majoritatea femei (649 mii). În același timp, ponderea tinerilor inactivi în vârstă de 15-29 de ani rămâne relativ mare, 15%. Cu alte cuvinte, în ciuda aparentei restricții a ofertei de muncă, pe piața muncii există încă o resursă de rezervă. Aici întrebarea este, în principal, care sunt abordările adecvate pentru activarea, alfabetizarea și dobândirea de competențe relevante pentru muncă de către cei inactivi, deoarece în această etapă politicile conduse de stat par mai degrabă să nu reușească să atingă rezultatul dorit. În măsura în care cercetările Institutului Național de Statistică nu oferă o evaluare directă a cererii de muncă, aceasta se regăsește în anchetele Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă. Constatările celui mai recent sondaj, care se referă la sfârșitul anului 2022, indică o cerere foarte activă de muncitori, în special în industrie, în timp ce angajatorii indică faptul că găsirea de personal adecvat este din ce în ce mai dificilă. O viziune alternativă asupra cererii este oferită și de statisticile platformei web jobs.bg, unde pe tot parcursul anului 2022 este evidentă o cerere mai mare de forță de muncă, chiar și în comparație cu anii foarte puternici dinaintea Covid-19.

Cele mai recente date privind dinamica pieței muncii demonstrează fără echivoc că cererea de muncă continuă pe tot parcursul anului 2022, în ciuda proceselor negative din alte sfere. Totuși, unele probleme structurale rămân nerezolvate - îmbunătățirea competențelor celor slab educați, cărora le este din ce în ce mai greu să se integreze în economia modernă, precum și activarea celorlalți în afara pieței muncii. De asemenea, este o întrebare deschisă dacă cererea nesatisfăcută de forță de muncă va deveni un limitator al potențialului de creștere economică pe termen mediu și lung.

04.04.2023

CUANTUMUL AJUTOARELOR SOCIALE VA CREȘTE DE LA 1 IUNIE

De la 1 iunie, cuantumul ajutoarelor sociale va fi determinat în funcție de pragul sărăciei din țară și nu va fi legat de venitul minim garantat, așa cum este în prezent. Introducerea noului mecanism de asistență socială se va realiza prin proiectul întocmit de Ministerul Muncii și Politicii Sociale pentru modificări ale Regulamentului de aplicare a Legii asistenței sociale, care au fost publicate în discuție publică.

Noile reglementări vor asigura că un număr mai mare de cei aflați în nevoie vor putea primi sprijin din partea statului. Valoarea beneficiilor pe care le primesc va crește. Acesta va fi actualizat în mod regulat și va răspunde mai mult la nevoile acestora. Acest lucru va îmbunătăți protecția socială pe care o primesc de la stat persoanele din grupurile vulnerabile. Creșterea cuantumului prestațiilor sociale și extinderea domeniului de aplicare vor contribui la reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială.

Modificările din reglementări vor asigura implementarea modificărilor din Legea asistenței sociale, care a stabilit noul model de asistență socială. Amendamentele se concentrează pe includerea persoanelor asistate pe piața muncii, acordând prioritate măsurilor de stimulare și relaxarea restricțiilor. Noile reglementări prevăd ca perioada de înregistrare obligatorie, continuă la Direcția Muncii înainte de depunerea unei cereri-declarație pentru prestații sociale să fie redusă de la 6 la 3 luni. Acest lucru va permite accesul mai rapid la asistență socială și va reduce riscul de a ieși din sistem. Se prevede reducerea timpului de muncă în folosul comunității de către șomeri care beneficiază de prestații sociale de la actualele 14 zile de 4 ore pe zi la 40 de ore pe lună. În acest fel, este posibilă includerea acestora în diverse măsuri pentru a-și obține și crește calificările și experiența, ceea ce este un factor pentru includerea lor mai rapidă pe piața muncii.

Odată cu proiectul modificărilor din Regulamentul de implementare a Legii asistenței sociale, sunt oferite noi oportunități pentru sprijinirea grupurilor de risc care nu au primit sprijin până în prezent. Este planificat să acopere nevoile inițiale ale adulților care părăsesc un serviciu social de tip rezidențial, să acorde asistență direcționată în cuantumul pragului de sărăcie pentru anul respectiv. Ajutorul va fi acordat timp de trei luni, acordat o singură dată și cu condiția ca persoana să se fi înregistrat la Direcția Oficiului Muncii.

Modificările dau dreptul, atunci când un șomer sau un membru de familie șomer care beneficiază lunar de indemnizație socială începe să lucreze, ca prestațiile să fie plătite în continuare pe o perioadă de 3 luni în termen de 1 an, începând din momentul încheierii contractului de muncă. Restrictia privind acordarea de indemnizatii lunare studentilor din institutiile de invatamant superior, precum si studentilor din scolile private nu mai este aplicabila. Se preconizează să nu se solicite înregistrarea în Direcția Oficiului Muncii pentru acordarea indemnizațiilor lunare elevilor din școlile superioare din specialitățile pentru care se asigură doar o formă obișnuită de învățământ.

Acceptarea modificărilor normative propuse de Ministerul Muncii și Politicii Sociale va elimina negativele sistemului de asistență socială legate de venitul minim garantat. Acest lucru va garanta, de asemenea, implementarea recomandării Comisiei Europene privind domeniul de aplicare, adecvarea și actualizarea regulată a prestațiilor sociale lunare.

03.04.2023

DIURNA PENTRU O CĂLĂTORIE DE AFACERI ÎN BULGARIA ESTE DUBLATĂ

Suma minimă a indemnizației zilnice pentru o călătorie de afaceri în Bulgaria ar trebui să crească de la 20 BGN la 40 BGN. Modificările din Ordonanța privind călătoriile de afaceri din țară, care au fost aprobate în ședința guvernamentală de astăzi, prevăd modificări.

Scopul modificărilor este de a asigura o cantitate adecvată de indemnizații zilnice pentru a acoperi costul alimentelor detașate pe fundalul creșterii inflației. Ultima modificare a valorii lor a fost la 1 ianuarie 2008, când a fost stabilită la 20 BGN.

De asemenea, este posibil ca indemnizația zilnică să fie de până la 200 la sută din minimul statutar, adică până la 80 BGN, la discreția ofițerului de detașare, a unui alt organism colectiv de conducere a întreprinderii sau atunci când acest lucru este convenit într-un colectiv. contract de muncă sau în acord cu o organizație sindicală a funcționarilor publici.

Modificările din regulament reduc, de asemenea, povara administrativă pentru întreprinderi. Aceștia vor putea emite ordinul de detașare electronic.

Cerința obligatorie pentru sigilarea acestuia, care creează dificultăți semnificative și sarcină administrativă inutilă, este, de asemenea, eliminată.

Ofițerii detașați vor putea evalua dacă este necesar să se certifice prezența lucrătorilor și angajaților la locul în care sunt detașați. Noile reglementări creează condiții pentru o raportare mai adecvată a cheltuielilor de călătorie atunci când se utilizează o mașină privată de către călătorii de afaceri.

31.03.2023

ÎN APRILIE 2023 ESTE PE CALE SĂ SE DESCHIDĂ O PROCEDURĂ MEDIU DE LUCRU ADAPTAT

În cadrul procedurii Programului de Dezvoltare a Resurselor Umane, cu un buget de 100 milioane BGN, se va acorda asistență întreprinderilor pentru a face față noilor provocări legate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și schimbarea modelelor de muncă. Acest lucru necesită schimbări rapide pe piața muncii și necesită luarea de măsuri eficiente pentru a îmbunătăți accesul la locuri de muncă în locuri de muncă de calitate și pentru a se adapta la schimbările din mediul de lucru.

Solicitanții eligibili sunt companiile înregistrate conform Legii Comerciale. Pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii, grantul este de 100%, iar pentru întreprinderile mari - 80%.

Pe lângă achiziționarea de echipament individual de protecție și îmbrăcăminte specială și repararea și echipamentul unităților de agrement, activitățile eligibile includ și:

  1. Dezvoltarea și implementarea modelelor „verzi” de organizare a muncii în funcție de specificul locurilor de muncă specifice din întreprinderi. Întocmirea hărților „verzi” pentru organizarea proceselor de muncă la locurile de muncă specifice. Instruirea persoanelor din grupul țintă care vizează implementarea modelelor „verzi” de organizare a muncii. (aceasta este o activitate obligatorie).
  2. Asigurarea prevenirii și prevenirii „burnout” la locul de muncă și „efectele pandemiei de Covid asupra sănătății mintale” – suport psihologic.
  3. Furnizarea de măsuri colective de siguranță, inclusiv modernizarea și/sau reconstrucția și/sau securizarea amplasamentelor existente, proceselor tehnologice, mașinilor și echipamentelor legate de îmbunătățirea condițiilor de muncă.
  4. Asigurarea de prestații sociale pentru lucrători, inclusiv repararea și echiparea locurilor de recreere, reabilitare, sport, masă și odihnă în întreprinderi etc.

Sunt prevăzuți următorii parametri financiari ai unei propuneri de proiect individuale:

Suma minimă a grantului - 50.000 BGN

Suma maximă – 391.166 BGN.