Birourile de muncă din țară încep să primească cereri de la angajatori pentru includerea în măsuri de stimulare și programe de angajare și formare

18.06.2024

BIROURILE DE MUNCĂ DIN ȚARĂ ÎNCEP SĂ PRIMEASCĂ CERERI DE LA ANGAJATORI PENTRU INCLUDEREA ÎN MĂSURI DE STIMULARE ȘI PROGRAME DE ANGAJARE ȘI FORMARE

Începând cu data de 17.06.2024, angajatorii își pot depune documentele la oficiile de muncă din țară pentru includerea în măsurile de promovare a angajării și formării în condițiile art. 50, alin. 3 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii de promovare a forței de muncă. De asemenea, aceștia pot profita de resursele financiare gratuite oferite de Programul de formare și angajare a șomerilor de lungă durată.

La deschiderea de locuri de muncă pentru șomeri din grupuri vulnerabile pe piața muncii, orice angajator poate solicita finanțare de la stat. Programele și măsurile oferite oferă diverse oportunități de angajare full-time sau part-time, pentru stagii, ucenicie sau formare, pentru locuri de muncă verzi etc. Durata preferințelor individuale variază de la 3 la 24 de luni. Cuantumul subvenției pentru fiecare dintre ele este diferit, în conformitate cu Planul național de acțiune pentru ocuparea forței de muncă în 2024.

Consiliile de cooperare constituite la oficiile de muncă vor examina și evalua cererile depuse de angajatori până la data de 28.06.2024. Aceștia vor aproba locurile de muncă care pot fi subvenționate în limita resurselor financiare gratuite disponibile.

În afara perioadei menționate mai sus, angajatorii pot aplica și pentru alte preferințe (resurse financiare), care sunt implementate în conformitate cu art. 50, alin. 4 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii de promovare a forței de muncă (fără procedură).

În acest an, încheierea de contracte privind programele, proiectele și măsurile de stimulare a angajării și formării în temeiul Legii de promovare a forței de muncă se va desfășura în absență/la distanță, pentru care se va face semnătură electronică calificată și înregistrare în Sistemul de livrare electronică securizată a Executivului. Agenția „Infrastructura de e-guvernare”, disponibilă la adresa electronică: https://edelivery.egov.bg/ (ca persoană juridică sau ca persoană fizică care are drepturi de a reprezenta entitatea juridică relevantă).

Mai multe informații pot fi obținute în oficiile de muncă din țară, precum și pe site-ul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă la rubrica „Anunțuri de finanțare pe regiuni”.