Aproape 6.300 de șomeri vor fi incluși în cursuri de formare în cadrul proiectelor partenerilor sociali

21.06.2024

APROAPE 6.300 DE ȘOMERI VOR FI INCLUȘI ÎN CURSURI DE FORMARE ÎN CADRUL PROIECTELOR PARTENERILOR SOCIALI

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a semnat contracte cu partenerii sociali pentru implementarea proiectelor din Planul Național de Acțiuni pentru Ocuparea Forței de Muncă în 2024.

Proiectele vor oferi oportunitatea pentru 6.278 de șomeri de a participa la cursuri de formare pentru dobândirea unei calificări profesionale și/sau a unei competențe cheie, iar cel puțin 35% dintre aceștia vor fi incluși ulterior în angajare.

Trainingurile se adresează grupurilor vulnerabile de pe piața muncii - tineri șomeri de până la 29 de ani sau peste 55 de ani, șomeri de lungă durată, persoane cu calificări profesionale scăzute sau necăutate și cu lipsă de competențe cheie, inclusiv cu studii scăzute, precum și persoanelor în afara forţei de muncă, persoane descurajate şi altele.

Proiectele partenerilor sociali care urmează să fie implementate în 2024 sunt:

Proiectul „WORTHY FUTURE” al Asociației Capitalei Industriale din Bulgaria – prevede includerea a 880 de șomeri în pregătire pentru dobândirea de competențe cheie și formare profesională în 16 profesii, dintre care cel puțin 320 de persoane vor fi incluse în angajare.

Conform proiectului „MĂSURI EFICACE PENTRU ANGAJARE” al Asociației Industriale Bulgare, se vor desfășura traininguri pe tema „Abilități personale pentru lucrul în echipă, în proces de angajare” pentru 240 de persoane și „Managementul eficient al timpului” pentru 300 de persoane. În total, 906 șomeri vor dobândi calificări profesionale în 19 profesii diferite, iar 329 dintre aceștia vor fi asigurați cu angajare în profesia dobândită prin formare.

În activitățile proiectului „MÂINE - Realizare cu succes a muncii” al Camerei de Comerț și Industrie Bulgare, se preconizează includerea a 877 de șomeri în pregătire în 14 profesii și dobândirea competenței personale, a competenței sociale și a competenței de dobândire a abilităților de învățare. 321 de persoane vor fi asigurate cu angajare în profesia dobândită prin instruirea proiectului.

În activitățile proiectului „CUNOAȘTERE ȘI ABILITĂȚI PENTRU MUNCĂ - 3” al Confederației Patronatelor și Industriașilor din Bulgaria, se preconizează includerea a 940 de șomeri în formare în 15 profesii și dobândirea competenței personale, a competenței sociale și a competenței pentru dobândiți abilități de învățare și abilități de comunicare eficientă. 329 de persoane vor fi asigurate cu angajare în profesia dobândită prin instruirea proiectului.

Proiectul „CUNOAȚI ȘI PUTEM MAI MULT” al Uniunii pentru Inițiativă Economică va oferi 705 șomeri posibilitatea de a urma cursuri de formare pe competența cheie „Competență personală, competență socială și competență de a dobândi abilități de învățare” pe tema „Managementul eficienței personale” . Persoanele incluse vor avea posibilitatea de a urma o pregătire profesională într-una dintre cele 12 profesii prevăzute. Acest lucru va oferi șansa ca cel puțin 248 din cele 705 de persoane instruite să fie plasate în locuri de muncă adecvate solicitate de angajatori - parteneri de proiect.

Proiectul „ȘANSA PENTRU ANGAJARE VERDE ȘI SOCIALĂ” al Confederației Sindicatelor Independente din Bulgaria include formarea a 1.050 de persoane în șapte profesii. Încadrarea în muncă va fi asigurată pentru cel puțin 56,4% dintre șomerii incluși în trainingurile proiectului, iar angajarea se va face în conformitate cu calificarea dobândită în cadrul proiectului.

În cadrul Proiectului „HORIZONTI 9” al Confederației Muncii „PODKREPA” se vor desfășura traininguri pe competența cheie „Competență personală, competență socială și competență pentru dobândirea deprinderilor de învățare” - tema „Abilități pentru incluziunea competitivă pe piața muncii” pentru 920 de persoane. Persoanele implicate vor dobandi calificari in 15 profesii. După finalizarea cu succes a instruirii, vor fi asigurate locuri de muncă pentru 376 de persoane.

În implementarea proiectelor partenerilor sociali, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă va aplica o abordare complexă. Vor fi oferite servicii specializate pentru consilierea și motivarea șomerilor să participe activ la cursurile planificate pentru calificări profesionale și competențe cheie căutate pe piața muncii. O mare parte dintre cei care au absolvit cu succes formarea profesională vor fi angajați pe o perioadă de cel puțin 3 luni pe piața primară a muncii sau în locuri de muncă subvenționate, iar finanțarea va fi împărțită între stat și angajatori.