Aproape 10.000 de șomeri vor începe să lucreze în cadrul Planului național de acțiune pentru ocuparea forței de muncă în 2024

20.05.2024

APROAPE 10.000 DE ȘOMERI VOR ÎNCEPE SĂ LUCREZE ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNE PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN 2024

Guvernul a adoptat Planul Național de Acțiune pentru Ocuparea Forței de Muncă în 2024. Acesta prevede ca 9.926 de șomeri să înceapă să lucreze în cadrul unor programe, proiecte și măsuri, iar peste 9.000 de persoane să fie incluse în formare pentru a deveni mai competitivi pe piața muncii. Finanțarea activităților planificate va fi în limitele fondurilor aprobate de la bugetul de stat pentru politica activă a pieței muncii - 88 milioane BGN, cu 15 milioane BGN mai mult decât în 2023.

Ca urmare a implementării acțiunilor, programelor, proiectelor și măsurilor prevăzute în plan în 2024, este de așteptat ca rata șomajului să scadă la 4%, iar ocuparea forței de muncă în grupa de vârstă 20-64 de ani să atingă 77%.

Prioritățile cheie ale politicii de ocupare a forței de muncă în 2024 includ promovarea ocupării forței de muncă și reducerea șomajului, inclusiv în rândul grupurilor dezavantajate de pe piața muncii. Un accent important este creșterea calității forței de muncă în contextul digitalizării economiei și al tranziției echitabile către neutralitatea climatică.

Salariile șomerilor incluși în angajarea subvenționată cu normă întreagă vor fi în concordanță cu salariul minim și vor crește de la 780 BGN la 933 BGN. Vor crește și salariile tinerilor incluși în programul „Începe o carieră” (de la 920 BGN per 1.100 BGN); a mediatorilor tineri și romi (de la 950 BGN la 1.140 BGN); de psihologi și manageri de caz care lucrează în cadrul Programului național „Activarea persoanelor inactive” (de la 1.070 BGN la 1.280 BGN).

În anul 2024, implementarea măsurii de stimulare prevăzute la art. 36 din Legea promovării forței de muncă. Potrivit ordonanței măsurii, angajatorii sunt încurajați să angajeze șomeri din grupurile defavorizate de pe piața muncii, prin acordarea de fonduri pentru remunerarea muncii, asigurări sociale și de sănătate, fonduri pentru formare profesională și fonduri pentru o persoană responsabilă (mentor). Această măsură prevede angajarea pe o perioadă de până la 9 luni pentru 1.000 de șomeri și formarea pentru 100 de persoane.

Potrivit Programelor Regionale de Ocupare a Forței de Muncă din cele 28 de regiuni, se așteaptă să înceapă să lucreze 1.950 de șomeri. În cadrul proiectului „Frumoasa Bulgaria” vor fi angajați în domeniul construcțiilor 300 de persoane.