Care sunt personalul care va fi cel mai căutat în următorii ani

30.04.2024

CARE SUNT PERSONALUL CARE VA FI CEL MAI CĂUTAT ÎN URMĂTORII ANI

Datele despre ceea ce pregătește învățământul profesional de personal au arătat (am scris despre asta) că în acest an universitar aportul de tehnicieni auto și restauratori este cel mai mare, iar lăcătușii și sudorii sunt relativ puțini.

Este interesant de văzut cum învățământul profesional corespunde cererii de pe piața muncii, potrivit unei analize a Institutului pentru Economia de Piață. Sondajul privind nevoile forței de muncă al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă arată nevoile pe termen scurt și lung pentru personal, inclusiv pentru cei cu calificări profesionale.

Angajatorii spun că plănuiesc să angajeze aproape 270.000 de lucrători în următoarele 12 luni. Dintre cei cu studii profesionale, cele mai mari nevoi sunt pentru operatorii de mașini (14,8 mii), croitori (8,7 mii), bucătari (8,6 mii) și constructori (8,3 mii). O comparație cu datele privind admiterea în învățământul profesional în 2023/2024 arată că vor exista din nou decalaje structurale mari între cererea și oferta de muncă. Din cele 20 de ocupații cu cel mai mare deficit pentru anul viitor, nu există admiteri în învățământul profesional deloc pentru trei (șofer de transport în comun, îngrijitor și casier). În alte 12 profesii (de exemplu, lăcătuș, asistent social, sudor) aportul este relativ scăzut - mai puțin de 100 de persoane în țară sau mai puțin de 0,3% din totalul aportului. Adică, în 15 din cele 20 de profesii cu cea mai mare cerere așteptată, sistemul de învățământ profesional pregătește în prezent puțin personal sau deloc, subliniază Institutul pentru Economia de Piață.

Dintre cele 20 de profesii, proporția cursanților față de cei solicitați este doar în pregătirea bucătărilor și a electricienilor - ei reprezintă 3,7% și respectiv 2,4% dintre cursanți și 3,2% și 1,1% din nevoile de personal ale pieței de muncă.

Comparația celor care și-au început studiile profesionale și nevoile pe termen lung (în următorii 3-5 ani), când tinerii nou admiși anul acesta vor părăsi sistemul școlar și își vor căuta de lucru, dă o idee și mai bună despre corespondența dintre educație și piața muncii. Evident, aportul în profesii legate de informatică (în principal programatori), în tehnologie (tehnicieni echipamente de transport și sisteme informatice, electricieni) și în servicii personale (restauratori, bucătari, coafor) este umflat.

Potrivit economiștilor, aportul mare pentru aceste profesii se datorează diverselor motive. În ultimii ani, locurile de muncă în informatică au crescut considerabil, deși ponderea celor angajați cu calificare profesională dobândită este relativ scăzută (sub 2%), iar angajarea rapidă a personalului în această activitate economică a scăzut. Rămâne întrebarea mai largă dacă programatorii de liceu care au renunțat la universitate vor putea să se dezvolte și să adauge valoare pe piața globală pentru acest tip de cunoștințe și abilități pe termen lung. Primirea pe scară largă a restauratorilor și bucătarilor este mai mult de natură istorică, dar spre deosebire de cea a profesiilor agricole, care este în scădere în ultimii ani, aceasta continuă să fie relativ ridicată.

Nevoile de profesioniști în managementul și administrarea afacerilor (contabili, economiști), în producție (tehnicieni industriali, brutari, croitori), în domeniul sănătății (asistente, asistenți sanitari, optici și tehnicieni ortopedici) sunt mult mai mari decât aportul.

Aceste date arată încă o dată că există un decalaj între educația profesională și nevoile pieței muncii. În același timp, nu se urmărește realizarea absolvenților, ceea ce împiedică în practică îndeplinirea scopului principal al învățământului profesional, și anume acela de a fi o legătură directă între sistemul educațional și piața muncii.

Secțiunea transversală regională este, de asemenea, importantă, mai ales având în vedere că mobilitatea forței de muncă în Bulgaria este relativ scăzută. Necesitatea aplicării universale a învățământului dual îl face obligatoriu, conchide Institutul pentru Economia de Piață.