Ultimele modificări ale Legii Comerciale în legătură cu insolvența

23.10.2023

ULTIMELE MODIFICĂRI ALE LEGII COMERCIALE ÎN LEGĂTURĂ CU INSOLVENȚA

Dinamica excepțională a cifrei de afaceri comerciale din zilele noastre, precum și multitudinea de factori de tot felul, care țin de activitatea societăților comerciale, îi confruntă adesea pe comercianți cu diverse dificultăți în îndeplinirea obligațiilor, în special a celor financiare. În astfel de momente, termeni precum faliment și faliment încep să fie folosiți în mod liber. Această terminologie este caracteristică legislațiilor altor țări, iar în Bulgaria termenul statutar este faliment. Mai precis, ar trebui să vorbim despre falimentul comercial, care combină, pe de o parte, însăși instituția juridică, și este folosit și pentru a desemna procedurile judiciare de declarare a falimentului unui comerciant.

În numărul nr. 66 din 01.08.2023 al Monitorului Statului, au fost promulgate modificări ale Legii comerciale cu privire la diferite etape ale procedurii falimentului. Prin natura lor, modificările vizează introducerea unor reguli clare privind drepturile creditorilor și debitorilor, precum și îmbunătățirea eficienței procedurilor în sine. Modificările sunt legate de punerea în aplicare a cerințelor Directivei (UE) 2019/1023 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare preventivă, privind iertarea obligațiilor și interzicerea efectuării unei activitate, privind măsurile de creștere a eficacității procedurilor de restructurare, faliment și scutire de datorii și de modificare a Directivei (UE) 2017/1132.

Dintre numeroasele modificări și inovații, modificarea în sfera de aplicare a conceptului de „supraîndatorare” conform art. 742 din Legea comercială. Până în prezent, norma actuală permitea justificarea supraîndatorării în cazul în care proprietatea nu era suficientă pentru acoperirea obligațiilor bănești ale unui comerciant. Odată cu modificarea efectuată, norma se va aplica tuturor obligațiilor în viitor. Aceasta înseamnă, în practică, că incapacitatea de a îndeplini alte obligații contractuale specifice, de exemplu producția, livrarea sau altele, va putea, de asemenea, să presupună inițierea procedurii de insolvență.

În continuare, modificarea la art. 613 din Legea comercială. Până în prezent, judecătoria de la sediul comerciantului la momentul cererii de deschidere a procedurii era competentă să examineze procedura falimentului. Modificarea prevede că este competentă judecătoria de la sediul comerciantului, înregistrată cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii de deschidere a procedurii de faliment. Astfel, în practică, schimbările la sediul în termeni mai scurti nu ar avea un impact asupra jurisdicției cererilor - inclusiv în cazurile de modificări deliberate de către companii care se așteaptă să fie inițiate proceduri similare împotriva acestora. Pe de altă parte, noua normă impune necesitatea unei analize atente a împrejurărilor în raport cu sediul comercial al comercianților înainte de depunerea cererii de deschidere a procedurii falimentului, pentru a se evita întârzierile în eventualitatea unui litigiu de jurisdicție.

O modificare semnificativă se face și în cercul actelor judecătoriilor, care poate fi atacată cu recurs conform art. 613a din Legea comercială, precizând expres că hotărârile instanței de apel sunt supuse recursului în casație.

În continuare, merită atenție inovația conform căreia o serie de acte relevante pentru procedura de faliment vor fi anunțate și în Registrul Comerțului. Această modificare este relevantă și în legătură cu termenele de contestare a actelor relevante, care încep să curgă de la anunțarea acestora.

O parte din legislație este deja o reglementare complet nouă în legătură cu procedura de faliment a persoanelor fizice - antreprenori. Sfera de aplicare a noilor reguli include persoanele fizice care exercită o activitate economică, o meserie sau o profesie liberă, atâta timp cât întreprinderea lor nu necesită desfășurarea activității în mod comercial din punct de vedere al obiectului și al volumului. Pe langa normele expres prevazute, reglementarile privind procedura de faliment pentru comerciantul unic sunt destinate a fi aplicate subsidiar si pentru persoanele fizice - intreprinzatori. Alături de regulile generale de determinare a insolvenței prevăzute de art. 608, alin. 1 din Legea comercială, pentru aceste persoane este prevăzută și o ipoteză specială, și anume atunci când persoana respectivă se află în imposibilitatea de a îndeplini o obligație bănească cerută care decurge dintr-o tranzacție legată de activitatea sa de afaceri, comerț sau liberă profesie.

Instanța competentă în procedura falimentului este judecătoria de la locul înregistrării întreprinzătorului, introdusă cu cel mult 6 luni înainte de momentul depunerii cererii de deschidere a procedurii de faliment. În situația în care întreprinzătorul nu are un loc de înregistrare, legea prevede competența instanței sectoriale a domiciliului permanent al întreprinzătorului. De asemenea, este planificată crearea unui sistem informatic special la Ministerul Justiției, în care să poată fi introduse sau anunțate actele procedurii de faliment ale unui antreprenor.

Modificările aduse legii mai prevăd crearea unor forme speciale de creanțe, liste de creditori, declarația și acordul administratorului judiciar, conturi de distribuție, rapoarte lunare ale administratorului judiciar și jurnalul administratorului judiciar.

În același timp, se fac o serie de modificări în ceea ce privește procedura de stabilizare. Scopul acestei proceduri este de a preveni deschiderea procedurii de faliment prin ajungerea la un acord între comerciant și creditorii săi de restructurare a întreprinderii, ceea ce va duce la continuarea activităților comerciantului. Este de remarcat faptul că în art. 764 din Legea comercială, spre deosebire de textul anterior, se face o enumerare semnificativ mai detaliată a comercianților cărora nu se aplică proceduri de stabilizare. Modificările introduc, de asemenea, cerințe explicite privind conținutul planului de stabilizare.

Modificările de mai sus sunt doar câteva dintre noile evoluții în procedurile de faliment. Noile texte sunt substanțiale ca volum și acoperă ambele aspecte diferite ale tuturor etapelor procedurii de insolvență, cu privire la care practică nu a fost încă stabilită. În mare măsură, noile texte vor contribui la accelerarea diferitelor etape ale procedurii de faliment și a progresului acestora în cadrul unor reguli mai clare și mai eficiente.