15.200 de tineri vor fi sprijiniți să intre pe piața muncii prin noul proiect „Angajarea Tineretului +”

20.10.2023

15.200 DE TINERI VOR FI SPRIJINIȚI SĂ INTRE PE PIAȚA MUNCII PRIN NOUL PROIECT „ANGAJAREA TINERETULUI +”

15.200 de tineri inactivi sau șomeri vor fi sprijiniți să intre pe piața muncii prin activitățile proiectului „Ocuparea Tineretului +” din Programul „Dezvoltarea Resurselor Umane” 2021-2027. Proiectul este o continuare a proiectului „Noua Oportunitate pentru Angajarea Tineretului” implementat de Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca in perioada de programare precedenta a Programului Operational „Dezvoltarea Resurselor Umane” 2014-2020.

Scopul său principal este de a crește competitivitatea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani inclusiv, oferind o oportunitate pentru un stagiu, formare la locul de muncă, angajare sau includere în formare pentru a dobândi competențe „soft” cu un angajator. Acest lucru va facilita tranziția tinerilor de la educație la angajare și le va permite să dobândească experiență de lucru valoroasă necesară pentru a ocupa locurile de muncă vacante solicitate de angajatori.

Noul proiect „Angajarea Tineretului+” este implementat de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în calitate de beneficiar specific. Din 02.10.2023 a început primirea cererilor de la angajatori de includere în Proiect. Cererile trebuie trimise folosind un șablon prin Sistemul de livrare electronică securizată.

În cadrul proiectului „Ocuparea Tineretului+”, finanțat în cadrul Programului „Dezvoltarea Resurselor Umane” 2021-2027, se poate acorda sprijin tinerilor implicați în proiectul „Oportunitate Nouă pentru Angajarea Tineretului”, finanțat în cadrul Programului Operațional „Dezvoltarea Resurselor Umane” 2014-2020, care nu au atins durata maximă de angajare prevăzută conform contractelor de muncă încheiate. Finanțarea în cadrul proiectului actual pentru acestea va acoperi doar perioada rămasă până la atingerea perioadei maxime de sprijin, dacă această perioadă este de cel puțin trei luni sau mai mult. Pentru perioada rămasă, angajatorii trebuie să solicite includerea în proiectul „Angajare Tineret+” cu o cerere actualizată. Contractele de muncă deja încheiate cu persoane angajate în cadrul proiectului „Noua Oportunitate pentru Angajarea Tineretului” nu trebuie să fie reziliate.

„Youth Employment+” va oferi sprijin tinerilor inactivi sau șomeri prin:

  • Traininguri pentru dobândirea de competențe transferabile și „soft” prin competențe cheie „Competență personală și socială și abilități de învățare” și „Inițiativă și antreprenoriat”;
  • Stagiu de practică la un angajator, pe o perioadă de la 6 până la 9 luni;
  • Formare la locul de muncă, cu o durată de cel mult 6 luni;
  • Angajarea tinerilor șomeri și inactivi pe o perioadă de până la 9 luni;
  • Asigurarea de stimulente pentru angajatori în cazul încheierii unui contract de muncă pe durată nedeterminată cu tânăr stagiar pentru a ocupa un post corespunzător calificărilor stagiarului, și pentru aceeași remunerație sau mai favorabilă;
  • Asigurarea de fonduri pentru transportul în comun către și de la locul de muncă al tinerilor pentru prima lună a stagiului/formarea la locul de muncă/perioada de angajare subvenționată.

Asistența financiară totală în cadrul proiectului este de 188 milioane BGN. Este de așteptat să implice 15.200 de tineri inactivi sau șomeri, dintre care 9.120 vor rămâne angajați la același angajator după finalizarea operațiunii. Proiectul va fi implementat până la 31.12.2027.

Informații suplimentare despre angajatori și persoane inactive sau șomeri veți găsi în birourile de muncă din toată țara, precum și pe site-ul oficial al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă sub bannerul Programul „Dezvoltarea Resurselor Umane” 2021-2027.