Care sunt cele mai frecvente încălcări la locul de muncă?

12.10.2023

CARE SUNT CELE MAI FRECVENTE ÎNCĂLCĂRI LA LOCUL DE MUNCĂ?

Organele de control ale Agenției Executive „Inspectoratul General al Muncii” (GLI) au efectuat 35.956 de controale pentru cele nouă luni ale anului. Au fost verificate 30.757 de întreprinderi cu peste 1.200.000 de angajați.

Numărul total de încălcări ale legislației muncii depistate este de 175.850, transmite GLI. Au fost înregistrate 85.781 de încălcări legate de prevederile pentru implementarea raporturilor de muncă, iar 89.252 de încălcări legate de asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă.

Accentul de control al Agenției rămân industriile și activitățile pentru care analizele indică faptul că acestea prezintă un risc ridicat pentru utilizarea forței de muncă nedeclarate și pentru asigurarea unor condiții de muncă sănătoase și sigure. Acestea sunt construcții, agricultură, ospitalitate, alimentație și comerț.

În cadrul controalelor au fost găsite 2.737 de persoane care lucrează fără contract de muncă. Datele arată că depistarea acestei încălcări este în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost 2.464 de cazuri de muncă fără contract de muncă. Munca fără contract de muncă nu este o încălcare nesemnificativă, cu o penalitate minimă de 1.500 BGN. Angajatorii își pierd dreptul de a participa la achizițiile publice în termen de trei ani.

Pe parcursul perioadei s-a menținut tendința observată de la începutul anului de creștere a permiselor de muncă eliberate pentru minori. Au fost emise 13.210, adică cu 23% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost 10.704, a mai relatat GLI.

S-a înregistrat o creștere a numărului de cazuri în care inspectorii de muncă au oprit șantiere, șantiere, mașini și echipamente. Ei au aplicat această măsură în 371 de cazuri, spre deosebire de anul trecut, când a fost folosită de 173 de ori în aceeași perioadă. Are caracter preventiv și se aplică pentru a elimina încălcările care creează un pericol direct pentru viața și sănătatea lucrătorilor și sunt o condiție prealabilă pentru accidentele profesionale grave. Cu fiecare act de oprire, o viață poate fi salvată.

Au fost 7.833 acte de constatare a abaterilor administrative întocmite pentru perioada sus-menționată. Valoarea decretelor penale și a acordurilor aprobate care au intrat în vigoare este de peste 10,8 milioane BGN.

Remunerările întârziate stabilite se ridică la peste 7,5 milioane BGN. După intervenția Inspectoratului Muncii, s-au plătit peste 5 milioane BGN.

În urmă cu o lună, GLI a anunțat că demarează controale intensificate menite să garanteze plata salariilor către muncitori. Campania se concentrează asupra angajatorilor care, în inspecțiile anterioare, s-a constatat că amână plata salariilor.