Statul acordă un salariu minim șomerilor

15.09.2023

STATUL ACORDĂ UN SALARIU MINIM ȘOMERILOR

Locuri de muncă pentru aproape 10.000 de șomeri vor fi asigurate prin programe și măsuri din Planul național de acțiune pentru ocuparea forței de muncă pentru 2023, care a fost aprobat de guvern. Obiectivele prioritare ale documentului sunt promovarea activității economice și a ocupării forței de muncă a populației, inclusiv în rândul tinerilor care nu lucrează și nu studiază, și reducerea șomajului.

Printre principalele sarcini ale planului se numără creșterea calității forței de muncă prin dobândirea de competențe digitale în funcție de nevoile economiei. Aproximativ 9.500 de oameni angajați și șomeri sunt de așteptat să fie incluși în formare pentru a deveni mai competitivi pe piața muncii.

Bugetul Planului de ocupare a forței de muncă pentru 2023 este de 73 milioane BGN. Ca urmare a implementării activităților prevăzute în acesta, rata medie anuală a șomajului în Bulgaria este de așteptat să scadă la 4,1% din populația activă economic.

Șomerii cu normă întreagă incluși în programele de angajare vor primi o remunerație de muncă de 780 BGN, care va fi subvenționată de stat. O subvenție de aceeași sumă va fi primită și de angajatorii care au angajat șomeri în conformitate cu măsurile Legii de promovare a forței de muncă. Remunerația tinerilor incluși în programul „Începeți o carieră” va crește de la 860 BGN la 920 BGN.

Crește și salariile celor angajați în cadrul programului național „Activarea persoanelor inactive”. Remunerația mediatorilor de tineri către municipalități va crește la 950 BGN, a psihologilor și managerilor de caz - la 1.070 BGN și a mediatorilor romi - la 950 BGN. Salariile absolvenților angajați în cadrul programelor vor crește, de asemenea, la 820 BGN. Asistență pentru pensionare" și „Melpomena”, precum și în cadrul Programului Național de Formare și Angajare a Persoanelor cu Handicap Permanent.

Conform planului de doi ani al întreprinderii de stat „Centrul de Formare Profesională Bulgaro-Germană”, vor fi instruiți 1.566 de șomeri din diverse grupuri aflate într-o poziție defavorizată pe piața muncii. Aproximativ 530 de oameni vor lucra la proiectul „Frumoasa Bulgaria”. Potrivit proiectelor partenerilor sociali, 6.246 de șomeri vor participa la cursuri de formare pentru dobândirea de competențe cheie și calificare profesională în ocupațiile solicitate pe piața muncii.