Aproape 13.400 de șomeri cu dizabilități au început să lucreze cu sprijinul PO DRU 2014-2020

14.09.2023

APROAPE 13.400 DE ȘOMERI CU DIZABILITĂȚI AU ÎNCEPUT SĂ LUCREZE CU SPRIJINUL PO DRU 2014-2020

Un total de 13.373 de șomeri cu dizabilități au început să lucreze în cadrul măsurilor finanțate în cadrul Programului Operațional „Dezvoltarea Resurselor Umane” 2014-2020. Aproape 70% dintre aceștia - 9.351 de șomeri - au fost incluși în operațiunea „Instruire și angajare”, care are un buget de 210,5 milioane BGN. Măsura este implementată în perioada 2015-2023. Scopul său principal este de a oferi locuri de muncă șomerilor cu vârsta de peste 29 de ani care sunt înregistrați la oficiile de muncă. Dacă este necesar, aceștia sunt incluși într-un alt tip de formare înainte de a fi direcționați către un anumit loc de muncă.

Măsura este implementată în două componente de către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Pe parcursul implementării Componentei 1, peste 18.000 de persoane inactive și șomeri cu vârsta de peste 29 de ani sunt incluse în angajarea subvenționată pe o perioadă de până la 12 luni sau în pregătire pentru calificarea profesională „Competență digitală” sau „Comunicare în limbi străine”. Persoanele cu studii primare sau inferioare, șomeri de lungă durată și șomeri cu vârsta peste 54 de ani au primit sprijin prioritar.

În cadrul Componentei 2, un total de 9.351 de persoane inactive și șomeri cu o capacitate de muncă redusă cu cel puțin 75% sunt direcționate către locuri de muncă vacante care nu necesită pregătire sau sunt incluse în cursuri de dobândire a competențelor cheie. Sunt angajați cu normă întreagă sau cu normă parțială, iar la începerea unui loc de muncă li se asigură un mentor pe o perioadă de până la 3 luni. Remunerațiile pentru persoanele cu handicap permanent pe o perioadă de până la 24 de luni sunt prevăzute în cadrul măsurii „Instruire și Angajare”. Angajatorii care își păstrează locurile de muncă după încheierea angajării subvenționate primesc un stimulent unic de șase salarii minime pentru a-și plăti salariul.