4,6% este șomajul în țara noastră în trimestrul II

30.08.2023

4,6% ESTE ȘOMAJUL ÎN ȚARA NOASTRĂ ÎN TRIMESTRUL II

În al doilea trimestru al anului 2023:

- Rata șomajului este de 4,6%, sau cu 0,1 puncte procentuale mai mare decât în trimestrul II 2022;

- Rata de ocupare a populației de 15 - 64 de ani a crescut cu 0,3 puncte procentuale față de același trimestru din 2022 și a ajuns la 70,3%;

- Coeficientul de activitate economică pentru populația de 15 - 64 de ani este de 73,7%, iar față de trimestrul II 2022, acesta crește cu 0,3 puncte procentuale.

Persoanele descurajate în vârstă de 15 - 64 de ani sunt 29,6 mii, sau 2,8% din persoanele inactive economic din aceeași grupă de vârstă.

Şomaj

Șomeri în trimestrul II 2023 sunt 141,0 mii, dintre care 75,1 mii (53,3%) sunt bărbați și 65,9 mii (46,7%) sunt femei. Rata șomajului este de 4,6% (în creștere de la 4,5% în trimestrul doi din 2022) și este aceeași pentru bărbați și femei.

Din totalul şomerilor, 14,2% au studii superioare, 55,0% - studii medii, iar 30,8% - studii primare sau inferioare. Ratele șomajului pe niveluri de educație sunt, respectiv, de 2,0% pentru învățământul superior, 4,5% pentru învățământul secundar și 13,8% pentru învățământul primar și inferior.

Șomerii de lungă durată (șomeri de un an sau mai mult) sunt 73,8 mii persoane, sau 52,3% din totalul șomerilor.

Rata șomajului pe termen lung este de 2,4%, respectiv 2,5% pentru bărbați și 2,3% pentru femei. Din numărul total de șomeri, 21,5 mii, sau 15,2%, își caută primul loc de muncă. Rata șomajului pentru grupa de vârstă 15 - 29 de ani în trimestrul II al anului 2023 este de 8,8% (9,6% pentru bărbați și 7,7% pentru femei).

Comparativ cu același trimestru din 2022, acest raport este mai mare cu 1,0 puncte procentuale, cu o creștere de 0,4 puncte procentuale pentru bărbați și 1,8 puncte procentuale pentru femei.