Bani pentru propria afacere sunt dați persoanelor cu dizabilități

26.01.2023

BANI PENTRU PROPRIA AFACERE SUNT DAȚI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Persoanele cu dizabilități pot primi până la 20.000 BGN pentru începerea sau dezvoltarea unei afaceri independente. Fondurile pot fi utilizate pentru înființarea unei noi întreprinderi, costurile de investiții, lucrări de construcție și reparații, echipamente la locul de muncă, formarea personalului și a proprietarului întreprinderii, precum și pentru acoperirea capitalului minim de pornire.

Este necesar ca candidații să aibă o capacitate de muncă redusă cu 50 și mai mult de 50% și să nu participe ca proprietari sau parteneri în altă companie. Propunerile de proiecte sunt finanțate de Agenția pentru Persoane cu Dizabilități în cadrul Programului Național pentru Ocuparea Persoanelor cu Dizabilități și trebuie trimise până la data de 06.03.2023.

Agenția va finanța cu până la 50.000 BGN proiecte cu accent social, care au ca scop stimularea angajării persoanelor cu dizabilități permanente într-un mediu de lucru specializat. Pentru fonduri pot aplica intreprinderile si cooperativele inscrise in Registrul intreprinderilor de specialitate si cooperativelor persoanelor cu dizabilitati de la Agentia pentru Persoane cu Handicap. Se acordă finanțare pentru a asigura condiții adecvate de muncă și adaptare la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilități permanente care le sunt repartizate. Termenul limită de depunere a documentelor este 13.03.2023.

Agenția pentru Persoane cu Dizabilități va aloca fonduri și pentru proiecte orientate spre business, care au ca scop creșterea competitivității întreprinderilor specializate și a cooperativelor de persoane cu dizabilități permanente prin instruire și achiziționarea de noi echipamente. Pentru implementarea acestor activități, angajatorii pot primi până la 90.000 BGN. Documentele trebuie depuse până la 28 martie 2023.

Agenția va finanța cu până la 740.000 BGN propuneri pentru crearea de Centre pentru ocuparea forței de muncă protejate. Participanții la concurs pot fi întreprinderi și cooperative specializate de persoane cu dizabilități, centre de muncă și tratament sau organizații ale persoanelor cu dizabilități, înregistrate conform legislației în vigoare. Înființarea acestor centre are ca scop construirea deprinderilor și deprinderilor de muncă a minim 15 persoane cu dizabilități permanente multiple, cu tulburări mintale și/sau dizabilități intelectuale, împreună cu furnizarea unui pachet minim de servicii de suport personal. Documentele trebuie depuse până la 29.03.2023.

Organizațiile de stat, municipale, economice și neguvernamentale, înregistrate conform legislației bulgare, care dețin sau administrează siturile pot solicita construirea unui mediu arhitectural accesibil de situri culturale, istorice și sportive. Prin program se pot construi sau reconstrui rampe, poteci pentru persoane cu deficiențe de vedere, semnale pentru persoane cu deficiențe de vedere și auz etc. De asemenea, este posibilă adaptarea mediului intern al diferitelor obiecte pentru vizita independentă și rezidența persoanelor cu dizabilități. Propunerile de proiecte se depun până la data de 21.03.2023.

Puteți vedea mai multe detalii despre proiecte și cum să aplicați pe site-ul Agenției pentru Persoane cu Dizabilități - https://ahu.mlsp.government.bg/.