Contribuția pentru sănătate pentru șomeri nu va fi majorată

27.01.2023

CONTRIBUȚIA PENTRU SĂNĂTATE PENTRU ȘOMERI NU VA FI MAJORATĂ

Persoanele care plătesc propriile contribuții de asigurări obligatorii de sănătate (de exemplu șomeri de lungă durată, care nu primesc ajutor de șomaj și nu sunt asigurate de stat etc.) și nu sunt înregistrate ca autoasigurați în sensul Codului asigurărilor sociale, vor continuă să plătească 28,40 BGN.

Venitul minim de asigurare rămâne neschimbat, care este în prezent de 710 BGN. Conform Legii asigurărilor de sănătate, persoanele neasigurate din alte motive sunt asigurate cu un venit nu mai puțin de jumătate din venitul minim lunar pentru persoanele autoasigurate. Astfel, contribuția de asigurări de sănătate pentru aceștia se calculează la cota de 8% la nu mai puțin de 355 BGN și nu mai mult de 3.400 BGN pe lună.

Termenul limită pentru efectuarea acestor contribuții este până la data de 25 a lunii următoare celei la care se referă, reamintește ANR. Contribuția de asigurări de sănătate aferentă lunii ianuarie 2023 trebuie plătită până la data de 25 februarie 2023. Toți cei care sunt obligați să achite propriile contribuții de asigurări de sănătate trebuie să depună o declarație Formular 7 la Agenția Națională de Venituri, mai amintește agenția de venituri.

Se depune electronic cu codul personal de identificare PIC al ANR sau Semnătura electronică calificată, prin Portalul pentru servicii electronice sau la sediul agenției de venituri, la adresa permanentă a persoanei, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se depune. obligația de a plăti achitarea contribuțiilor de asigurări de sănătate pe această bază. Sancțiunea pentru nedepunerea acestei declarații este de la 500 BGN la 1.000 BGN.

Drepturile de asigurare de sănătate ale cetăţenilor, care sunt asiguraţi pe cheltuiala proprie, sunt întrerupte dacă nu au fost plătite mai mult de trei rate lunare scadente într-o perioadă de 36 de luni.

Perioada se numără până la începutul lunii precedente celei în care se acordă asistență medicală. Drepturile de asigurări de sănătate întrerupte ale cetățenilor sunt restabilite cu condiția ca aceștia să plătească toate contribuțiile de asigurări de sănătate datorate pentru ultimele 60 de luni. Drepturile sunt restabilite de la data plății tuturor contribuțiilor de asigurări de sănătate datorate pentru perioada respectivă.

Cetățenii își pot verifica starea asigurărilor de sănătate, precum și perioadele fără date de asigurări de sănătate, prin intermediul serviciului electronic al ANR, care este accesibil în mod gratuit pe Portalul ANR.

Clienții administrației se pot informa despre starea de sănătate și la telefon: 0700 18 700 (la un preț conform tarifului operatorului relevant). Serviciul este automat și necesită doar introducerea PIN-ului prin tastatura telefonului. În plus, sistemul furnizează date pentru toate lunile și anii pentru care nu au fost plătite contribuțiile obligatorii de asigurări de sănătate. Ancheta telefonică privind starea de sănătate este deschisă 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi.