UE a permis Bulgariei să mărească pragul TVA la 100.000 BGN

24.11.2022

UE A PERMIS BULGARIEI SĂ MĂREASCĂ PRAGUL TVA LA 100.000 BGN

Consiliul Uniunii Europene a permis Bulgariei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul general al taxei pe valoarea adăugată (TVA), transmite Ministerul Finanțelor.

În acest fel, țara noastră are dreptul de a scuti de TVA persoanele impozabile cu o cifră de afaceri anuală până la echivalentul în moneda națională a 51.130 euro la cursul din ziua aderării.

Perioada de valabilitate a derogării este până la 31 decembrie 2024, moment în care statele membre trebuie să transpună Directiva (UE) 2020/285 și, în consecință, de la 1 ianuarie 2025 statelor membre li se va permite să scutească livrările de bunuri și servicii de TVA , efectuate de persoane impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste pragul de 85.000 euro.

Creșterea pragului minim de înregistrare în scopuri de TVA de la 50.000 BGN la 100.000 BGN este o măsură care va avea un efect pozitiv în situația economică dificilă actuală și va duce la o reducere a sarcinii administrative pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici.

Persoanele cu o cifră de afaceri impozabilă mai mică de 100.000 BGN pot rămâne înregistrate în mod voluntar pentru TVA.

Cererea de derogare de la art. 287 din Directiva Consiliului 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată a fost transmis Comisiei Europene prin Reprezentanța Permanentă a Republicii Bulgaria pe lângă Uniunea Europeană la 13 mai 2022 și primirea acestuia a fost confirmată de către Comisia la 23 mai 2022.