S-a convenit ca beneficiile sociale să fie legate de pragul sărăciei

23.11.2022

S-A CONVENIT CA BENEFICIILE SOCIALE SĂ FIE LEGATE DE PRAGUL SĂRĂCIEI

Parlamentul a adoptat în primă lectură amendamente la Legea asistenței sociale introduse de Consiliul de Miniștri cu 106 voturi „pentru” și 23 „abțineri”. Modificările prevăd că prestațiile sociale vor fi stabilite în funcție de cuantumul pragului de sărăcie pentru anul respectiv, stabilit printr-un decret al Consiliului de Miniștri. În prezent, prestațiile sociale sunt stabilite pe baza unui venit minim garantat. Modificările sunt propuse să intre în vigoare de la 1 iunie 2023.

În prezent, venitul minim garantat, pe care se bazează toate plățile și beneficiile sociale, este de 75 BGN de ​​mulți ani. Anul viitor pragul sărăciei va crește cu 22% față de pragul de sărăcie pe care îl avem acum. Actul normativ a fost adoptat și are efect imediat de la 1 ianuarie 2023.

Un nou tip de sprijin sporit pentru persoanele cu dizabilități în temeiul Legii privind dizabilitățile va veni automat de la 1 ianuarie 2023, deoarece beneficiile sunt legate de pragul oficial de sărăcie.

În ceea ce privește Legea Asistenței Sociale, încă de anul trecut s-au întreprins acțiuni prin care, în ciuda faptului că venitul minim garantat nu a fost modificat și este de 75 BGN, s-au adoptat coeficienți de corecție care au legat în practică accesul la asistență socială la un procent din linia actuală a sărăciei, care pentru acest an este de 413 BGN.