CE prezice inflație ridicată și șomaj stabil pentru Bulgaria

17.11.2022

CE PREZICE INFLAȚIE RIDICATĂ ȘI ȘOMAJ STABIL PENTRU BULGARIA

Creșterea economiei bulgare va ajunge la doar 3,1% în 2022, încetinind și mai mult la 1,1% anul viitor. Acest lucru este precizat de Comisia Europeană în previziunile sale de toamnă, publicate în cursul săptămânii.

Anul trecut, economia țării noastre a crescut cu 7,6% după ce s-a micșorat cu 4% în anul pandemic 2020.

Conform previziunilor de vară ale CE, publicate la jumătatea lunii iulie, așteptările pentru Bulgaria s-au îmbunătățit pentru anul în curs (în vară era de așteptat o creștere de 2,8 la sută), dar perspectivele pentru anul viitor s-au înrăutățit (o creștere de 2,3 la sută în prognozele de vară).

Pentru 2024, Comisia Europeană pariază pe o rată de creștere a produsului intern brut (PIB) de 2,4%.

Prognozele inflației din țară indică o rată de 12,8 la sută în 2022 și o încetinire la 7,4 la sută anul viitor, urmată de 3,2 la sută în 2024. Așteptările inflaționiste sunt relativ puțin modificate, deși în sens ascendent, comparativ cu prognozele de vară (12,5 procente și 6,8 la sută pentru anul acesta și, respectiv, anul viitor).

Șomajul în Bulgaria va rămâne stabil, menținându-se un nivel de 5,2 la sută în 2022 și 2023 și cu o creștere minimă la 5,3 la sută în 2024, cu dinamica ocupării forței de muncă de 0,4 la sută, 0,0 la sută și 0,2 la sută în cei trei ani acoperiți de previziunile de toamnă.

Spre comparație, scenariul de bază din prognoza Băncii Naționale a Bulgariei (BNB), întocmit la 30 septembrie 2022, prevede o creștere mai scăzută a PIB-ului real al Bulgariei - o încetinire la 2,8 la sută în 2022 și la 0,1 la sută în 2023, apoi accelerarea la 3,4% în 2024.

Estimările băncii noastre centrale pentru inflație anuală prevăd un nivel de 14,9% la sfârșitul anului 2022, 7,6% anul viitor și o scădere la 3,4% la sfârșitul anului 2024. Rata șomajului este de așteptat să scadă constant de la 4,6% în 2022 la 4,2%. procente în 2024.

În ceea ce privește fluxurile financiare ale țării noastre, Comisia Europeană așteaptă în prognoza sa de toamnă un deficit bugetar de 3,4 la sută din PIB în acest an, care va scădea la 2,8 la sută, respectiv 2,5 la sută în următorii doi ani.

Se estimează că datoria guvernamentală va scădea ușor la 22,5% din PIB în acest an și va crește treptat la niveluri de 23,6% și 25,6% în 2023, respectiv 2024. Datoria guvernamentală a țării a fost anul trecut de 23,9% și de 24,5% în anul pandemic 2020.

Pentru soldul de cont curent, Bruxelles prognozează un deficit de 1,2 la sută în acest an, soldul negativ crescând la 3 la sută și 3,2 la sută în următorii doi ani.

Prognoza pentru investițiile totale în 2022 este și ea negativă - minus 8 la sută, dar cu un sold pozitiv de 5,5 la sută și 7 la sută în 2023, respectiv 2024.