Peste 3,2 milioane BGN vor fi direcționate către angajarea persoanelor cu dizabilități și șomeri definitiv

16.11.2022

PESTE 3,2 MILIOANE BGN VOR FI DIRECȚIONATE CĂTRE ANGAJAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ȘI ȘOMERI DEFINITIV

Peste 3,2 milioane de BGN în cadrul Planului Național de Acțiune pentru Ocuparea Forței de Muncă vor fi redistribuite către programe și măsuri pentru angajarea și formarea șomerilor cu dizabilități, șomerilor de lungă durată și persoanelor de vârstă pre-pensionare. Despre acest lucru a anunțat centrul de presă al Ministerului Muncii și Politicii Sociale.

Propunerea Ministerului este susținută de Consiliul Național pentru Promovarea Ocupării Forței de Muncă.

Aproape 1,2 milioane de BGN vor fi direcționate către Programul național de angajare și formare a persoanelor cu dizabilități permanente, datorită interesului sporit al angajatorilor. Programul oferă o oportunitate de angajare și de angajare pe doi ani pentru șomeri cu dizabilități.

Fondurile din cadrul programului „Asistență pentru pensionare”, care oferă locuri de muncă subvenționate pe termen lung, vor fi majorate cu peste 820.000 BGN, 700.894 BGN vor fi direcționate către măsuri de stimulare din Legea pentru promovarea forței de muncă.

Bugetul pentru programul de formare și angajare pentru șomeri de lungă durată va fi majorat cu aproape 500.000 BGN.

Pentru perioada ianuarie - septembrie 2022, conform programelor și măsurilor din Planul Național de Acțiune pentru Ocuparea Forței de Muncă, au fost asigurate 23.210 de șomeri, iar 9.161 de persoane au fost incluse în formare.

În ședința sa din 26 octombrie, guvernul interimar a adoptat un decret prin care se aprobă cheltuieli suplimentare la bugetul MLSP pentru a garanta angajarea pe piața muncii a peste 11.500 de șomeri din grupuri defavorizate - șomeri de lungă durată, tineri până la 29 de ani, persoane cu dizabilități, cu studii și calificare scăzute sau fără, angajate în cadrul Planului național de acțiune pentru ocuparea forței de muncă în 2022, a informat serviciul de presă al cabinetului. Resursa financiară suplimentară este în valoare de 48,2 milioane BGN.